Välkommen till domarkonferensen 2023

Vi från domarkommittén vill hälsa dig välkommen till årets domarkonferens. Vi kommer hålla till i Lysekils idrottshall. Anmälan görs på Skuttli senast den 3 nov.

Datum: 25 november 2023
Adress: Strandvägen 21, 453 30 Lysekil
Hör av er till arrangörsklubben om ni skulle få problem med att ta er till lokalen.

Tid:
Vi kommer att starta konferensen kl 10.00 och hålla på som längst till 17.00. Mat och fika kommer finnas tillgängligt.

Om konferensen:
Konferensen kommer till stor del innehålla diskussioner kring scenarion, dömningsfrågor etc i mindre grupper som vi sedan återkopplar i större grupp och försöker nå en samsyn. Vi vill be er ta med papper och penna för att kunna anteckna under diskussionerna.
Konferensen utgör en viktig del i arbete om att få en likartat tolkning av reglerna över landet. Vi kommer även lyfta och gå igenom de nya reglerna som börjar gälla 2024.

Resa:
Domares resekostnader för konferensen bör om möjligt täckas av respektive medlemsklubb. Resebidrag kan vid behov sökas hos förbundet. Det görs genom att fylla i blanketten om resersättning som finns på hemsidan och skicka till [email protected],

Mat:
Det finns möjlighet att beställa mat till konferensen från en närliggande matbutik, anmälan görs i Skuttli. Lunchen bekostas av var och en. Arrangörerna kommer att ta kontakt med de som önskar beställa mat efter sista anmälningsdagen.
Det kommer att finnas micro att tillgå i lokalen.
I närheten av lokalen finns även pizzeria och sushi.

Boende:
Det kommer finnas möjlighet att bo över i lokalen fredag-lördag. Det finns begränsat antal sovplatser till en kostnad av 250 kr/natt.
Det kommer även finnas möjlighet att sova i själva hallen på luftmadrasser eller i omklädningsrummen. För att boka sovplatser eller boende i hallen skriv arrangörsklubben.
Möjlighet att anlända f.o.m kl 17.00 på fredagen 24 nov för de som vill sova över till lördagen.
Det finns hotell och vandrarhem i Lysekil om man hellre bor där

Info om vad som gäller kring konferensen och uppdatering:

Inför domarkonferensen har det uppkommit en del frågor och funderingar kring vad som gäller kring deltagande på domarkonferenser och uppdateringar. År 2020 började kravet om att domare ska ha deltagit på en domarkonferens inom en femårsperiod gälla. Femårsperioden börjar räknas årsskiftet efter att domaren senast tog licens, genomförde en uppdatering eller närvarade på en konferens. Det betyder att det kan se olika ut för olika domare när de senast behöver ha deltagit på en konferens för att undvika uppdatering. För domare som erhöll licens 2019 eller tidigare började femårsperioden löpa från att motionen trädde ikraft. Det betyder att kravet för första gången kommer kontrolleras vid årsskiftet 24/25

Frågor eller liknande hänvisas till [email protected].

Varmt välkomna!
Hälsningar Domarkommittén

Skip to content