Uppfödarkommittén

Kontakt: [email protected]

Uppfödarkommittén, UK (fd Avelsgruppen, AG), kom till ett år då många motioner skickades in till förbundets årsstämma gällande regleringar av avel. Intresset var stort för att förbundet skulle arbeta vidare med dessa frågor. Fler uppgifter har tilldelats UK med åren då de på ett eller annat sätt varit kopplat till uppfödarfrågor. Idag utgörs deras arbetsområden till stor del av kaninregistrering, kullregistrering och gårdsnamnsansökningar samt att ha en rådgivande roll gentemot förbundets uppfödare.

Medlemmar

Kommittén består av:
Moa Skärgård, Hälsinge Kaninhoppare – sammankallande
Tina Nylund, Dala Kaninhoppare – styrelserepresentant
Moa Skoglund, – Dala Kaninhoppare
Juli Hultman, NordVästra Götalands Kaninhoppare

Ansvarsområden

  • Registrering av Gårdsnamn
  • Registrering av Kaniner
  • Registrering av Kullar
  • Uppfödarhandboken
  • Se över att förbundets avelsregler följs

Sedans sportens början har vi tagit de bästa hoppkaninerna och parat med de bästa hoppkaninerna för att få fram nya generationer av hoppare. Idag har våra hoppkaniner i princip ett eget stamträd vilket kan tolkas som att de faktiskt är en egen ras, även utan en utseendebaserad standard.

Naturligt så blev det så att Riksförbundet skapade gårdsregistrering, som en stämpel på att en uppfödare av hoppkaniner uppnår en viss standard. Förutom att följa de regler och riktlinjer som jordbruksverket har gällande hållning av kanin så krävs rekommendation från din hemmaklubb, minst 2 års medlemskap och att du är minst 18 år gammal.

För att ansöka om gårdsnamn laddar du ner blanketterna på våran dokumentsida, den hittar du här.

Skip to content