Sök

Dokument

OBS! Det går att fylla i blanketter och ansökningar i webbläsaren, men dessa går inte att spara. För att kunna spara ifyllda blanketter och ansökningar krävs en PDF-läsare på datorn eller så printas blanketten ut, fylls i för hand och skannas in som PDF.

Stadgar & styrdokument

Stadgar SKHRF 2023
Styrdokument – Externt, 2023*
Hantering av personuppgifter
Förhållningsregler på sociala medier
Uppförandekod

*Förbundshandboken (Arkiverad) har delats upp i flera delar, Styrdokument externt, samt Arrangemangsreglemente.

För Domare

Domarhandboken 2022 – Utgick 1/1 -23
Förberedande uppgifter till domarstudenter – Anmäl till [email protected]
Anmälan till domarläger
Vilande av domarlicens v3 -20 *

Skip to content