Domarkommittén

Kontakt: [email protected]

Domarkommittén, DK, är förbundets äldsta kommitté. Domarkommittén inom Sveriges Kaninhoppares Riksförbund fungerar som ett arbetsutskott till styrelsen och kom till för att arbeta med förbundets domare och domarfrågor. Det är av största vikt att DK uppfattas just som en mentor och inte som något kontrollorgan. DK ska fungera som en mentor som ansvarar för att domarna får ta del av information kring nya regler och bestämmelser. DK ska också jobba för att domarna känner sig trygga i sin bedömning och eftersträvar en likhet i bedömningen landet över.

För att sitta med i DK behöver du vara utbildad domare.

Medlemmar

Kommittén består av:
Alva Nordén, Västerbottens Kaninhoppare – sammankallande
Matilda Larsson,, Hälsinge Kaninhoppare – styrelserepresentant
Erika Djerf,, Östergötlandss Kaninhoppare
Magdalena Åhsblom, Uppsala Läns Kaninhoppare
Cajsa Engström, Kalmarotens Kaninhoppare

Ansvarsområden

  • Uppdatering Tävlingsreglementet
  • Utbilda nya domare
  • Uppdatering befintliga domare
  • Domarhandboken
  • Se över att förbundets regler kring dömning efterföljs
Skip to content