SKHRF – sedan 1994

Sveriges Kaninhoppares Rilksförbund, förkortning ”SKHRF”, bildades 3 september 1994 och är det första och enda riksförbundet i Sverige med kaninhoppning som huvudinriktning.

Start -1970 tal

Kaninhoppning startade sent under 70-talet när den första klubben började arrangera tävlingar i kaninhoppning. Reglerna baserades på reglerna för hästhoppning, men dem förändrades med tiden och ersattes med regler mer anpassade för kaninerna. 

Sporten växte snabbt under 1980 talet. 1986 fanns det två föreningar som arrangerade tävlingar åtskilda från varandra. Under 1991 möttes dessa grupper och slogs ihop och blev en gren under Sveriges Kaninavelsförening, SKAF.

1994 hade kaninhoppning kommit att sprida sig till flera delar av landet och det togs ett gemensamt beslut att stå på egna ben och bilda Sveriges Kaninhoppares Riksförbund, SKHRF.

Demokratisk organisation

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund, SKHRF, är en ideell riksorganisation som samlar ett 20-tal ideella föreningar under sig.

Som ideell förening är det medlemmarna som har beslutanderätt och organisationen bygger på en demokratisk värdegrund där årsstämman är högst beslutande organ.

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund, SKHRF, är en organisation med många grenar. Här kan du läsa om hur SKHRF är uppbyggt och om de kommittéer som arbetar med de centrala frågorna.

Organisationsschema över SKHRF
Skip to content