Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, FS, väljs av förbundsstämman och handlägger förvaltningen av Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds angelägenheter i enlighet med vad som beslutas av förbundsstämman samt SKHRFs stadgar.

Förbundsstyrelsen har nio ordinarie ledamöter. Vid varje förbundsstämma väljs drygt hälften av ledamöterna, mandattiden för ordinarie ledamöter är två år. Förbundsstyrelsen har cirka två fysiska möten per år och organiserar sitt arbete via kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéerna bereder och beslutar i ärenden inom sitt fackområde men samtliga beslut fastställs slutligt av FS. Varje kommitté leds normalt av en ledamot i Förbundsstyrelsen. Alla beslut som kommittéerna fattar kan överklagas till FS.

Förbundsstyrelsen 2024-2025

Ordförande
Tarkan Ruonala Sönmez

Sekreterare
Mathilda Larsson

Ordinarie ledamot
Joel Hansson Luhanko

Vice ordförande
Jennie Svensk

Vice sekreterare
Elin Gardelius

Ordinarie ledamot
Tina Nylund

Kassör
Lena Hillborg

Ordinarie ledamot
Sandra Magnusson

Ordinarie ledamot
Embla Persson

Kontakta Förbundsstyrelsen

E-post: [email protected]

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Skip to content