Sök

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen, FS, väljs av förbundsstämman och handlägger förvaltningen av Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds angelägenheter i enlighet med vad som beslutas av förbundsstämman samt SKHRFs stadgar.

Förbundsstyrelsen har nio ordinarie ledamöter. Vid varje förbundsstämma väljs drygt hälften av ledamöterna, mandattiden för ordinarie ledamöter är två år. Förbundsstyrelsen har cirka två fysiska möten per år och organiserar sitt arbete via kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéerna bereder och beslutar i ärenden inom sitt fackområde men samtliga beslut fastställs slutligt av FS. Varje kommitté leds normalt av en ledamot i Förbundsstyrelsen. Alla beslut som kommittéerna fattar kan överklagas till FS.

Förbundsstyrelsen 2023-2024

Ordförande
Tarkan Ruonala Sönmez

Sekreterare
Elin Gardelius

Ordinarie ledamot
Agneta Markgren Yngman

Vice ordförande
Jennie Svensk

Vice sekreterare
Angelina Södergren

Ordinarie ledamot
Sandra Magnusson

Kassör
Anna Jönsson

Ordinarie ledamot
Yvonne Karlsson

Ordinarie ledamot
Joel Hansson Luhanko

Kontakta Förbundsstyrelsen

E-post: [email protected]

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Tarkan Ruonala Sönmez
Poppelvägen 3
141 41, Huddinge

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Skip to content