Motionsförslag om nya tävlingsformer

Från och med 1 september till och med 10 december kommer alla klubbar få testa på nya typer av tävlingsformer. Samtliga klubbar är informerade via mail där även det fullständiga motionsförslaget är bifogat.

Vi ser det som en möjlighet att klubbarna får testa motionsförslaget och komma med feedback för att kunna utveckla dessa på bästa sätt. För att underlätta denna feedbackprocess har vi skapat ett formulär
där era klubbar och deltagare kan lämna sina synpunkter och åsikter.

En uppdaterad version är nu skickad till klubbarna samt finns att se här:
Motionsförslag – Tävlingsformer & Begränsingar

Skip to content