Sök

Domarutbildning 2024

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund arrangerar domarläger 2024 i samarbete med  Arjeplogs Kaninhoppare!

Är du intresserad av att utbilda dig till domare inom SKHRF? Tag chansen att delta på 2024 års domarutbildning. Respektive förening rekommenderar och ansöker om vilka studenter de vill skicka till domarutbildningen. Platserna är begränsade.

Kursens upplägg

Inför nästa års domarläger har DK ändrat upplägget på lägret. Istället för en sammanhållen utbildning på 4 dagar så kommer det att delas upp på två helger. 

Helg 1: Heldag lördag-söndag. Den här helgen kräver fysiskt deltagande. Arrangerande klubb ansvarar för att säkerställa en lokal med samma förutsättningar som tidigare. Helgen fokuserar på praktiska prov och övningar men kommer även innehålla ett första teoretiskt prov (digitalt, görs via dator). 

Helg 2: Heldag lördag-söndag. Den här helgen infaller max 6 veckor efter helg 1 och utförs på distans. Här görs proven som ingår i kursen. Inom en vecka från den sista helgen kommer studenten att meddelas om kursen klarats och en aspirantlicens kan utdelas. Vid behov av omprov kommer en lämplig tid bokas in med studenten och utförs på distans. 

2024 kommer vi erbjuda både en fysisk utbildning med det här nya upplägget och en distansutbildning. 

Helg 1 för den fysiska kursen är 29-30/6 2024 och den delen kommer att hållas i Arjeplog. 

Provhelgen  kommer att hållas 20-21/7 2024 och är gemensamt för båda utbildningarna. 

Specifikt för distansutbildningen

Innan och efter provhelgen kommer distansutbildningen innehålla uppgifter som dels görs på tävlingar och dels på distansmöten. Antalet deltagare på distanskursen kommer vara begränsad till fem stycken och vid ansökan till denna måste klubben motivera tydligt varför distansutbildning krävs. 

Ansökan

Föreningen skickar in en ansökningsblanketten för respektive student (finns på skhrf.se) senast den 29/2-2024. Ansökan skickas till DK på: [email protected] 

DK skickar ut antagningsbesked under mars och välkomstbrev när kursen närmar sig.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften för domarutbildningen är 2 000 kr och är densamma för både det fysiska domarlägret och distansutbildningen.

Avgiften kommer att faktureras från SKHRF´s kassör till deltagarens klubb efter genomgången kurs. 

Mat och logi för helg 1 i den fysiska kursen ingår i avgiften

Anmälan är bindande.

Förberedande uppgifter

Studenter som planerar att gå kursen får börja göra sina förberedande uppgifter 6 månader innan kursen startar, dvs 29/12-2023. Dessa uppgifter ska vara klara och inskickade innan domarutbildningen startar. Omdömen ska skrivas i anslutning till uppgiften. 

OBS! De förberedande uppgifterna kommer att skrivas i ett digitalt formulär, inte i de pappersblanketter som funnits tidigare. Länk till formuläret

Förberedande domarkurs

Inför domarlägret kommer DK hålla i en förberedande domarkurs. Den förberedande kursen består av tre digitala träffar med olika teman. Kursen finns till för att hjälpa studenterna med inläsningen och erbjuda studenterna möjlighet att diskutera kluriga frågor med varandra.

De två träffarna är frivilliga, medan den tredje träffen är obligatorisk för alla studenter som avser att gå domarlägret/distansutbildningen. Den tredje träffen rör protokollräkning och ingår i de förberedande uppgifterna som ska vara gjorda innan domarlägret.

Anmälan till den förberedande delen och anmälan till lägret är inte densamma. Anmälan till den förberedande delen görs via mejl av domarstudenten själv. Mejlet ska innehålla namn och klubbtillhörighet och skickas till [email protected] senast 29/2-2024

Anmälan till den förberedande delen och domarlägret är inte densamma.

Frågor

Om du har några funderingar angående kursen, avgifter eller uppgifter m.m. så är du varmt välkommen att höra av dig till oss i Domarkommittén på: [email protected] 

Skip to content