Sök

Tävlingsreglemente 2023

Här finns 2023 års reglemente samt en sammanställning av de paragrafer som har ändrats. De är på väg upp på hemsidan men för att ni ska få dem innan nya året postar vi dem här också.

En stor förändring som har gjorts med TR är att från och med 2023 har vi skrotat domarhandboken. Istället ligger det kommentarer under respektive paragraf om hur den ska tolkas och nyttjas. Det här är en del i ett större arbete SKHRF gör med att förenklas och minska antalet dokument. Vi hoppas att ni, precis som vi, ska tycka att det blir tydligare än med två dokument där mycket text är ren avskrift från TR. Likaså minskar risken för att en uppdatering missas och att det står olika i handboken och reglementet. 

Skip to content