Sök

Sitta i förbundsstyrelsen 2023 och framåt? Se här!

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att ta fram ett förslag till styrelsen för nästa styrelseperiod 2023 Vi vill gärna ha er hjälp med förslag på vilka ni vill se i styrelsen kommande verksamhetsår. Antingen om du själv är intresserad eller vet någon annan som du tycker skulle vara lämplig. Personen ifråga behöver inte vara tillfrågad innan utan det gör i så fall valberedningen.

Alla namn som kommer in tom två veckor efter att vi presenterat vårt förslag kommer stå med på listan över nominerade och alltså vara valbara till en post i styrelsen på stämman. För att vi ska kunna ta ställning och tillfråga personerna vill vi dock gärna ha in förslaget senast 15/1.

Valberedningen består av Ia Hultman, Jessica Näslund och Erika Djerf. Förslag skickas till [email protected]

Skip to content