Vad gör föbundet?

Foto: Angelina Södergren

Förbundet har till syfte att se till att tävlingarna utövas på ett rättvist och trivsamt sätt och att det upprätthålls en god tävlingsmoral bland de aktiva.

Förbundet ska tillsammans med klubbarna upprätthålla nolltolerans gällande all form av mobbning.

Förbundet arbetar för att kaninerna ska bli väl omhändertagna både på och utanför tävlingsbanorna.

Förbundet övervakar att tävlingsreglementet efterlevs och handlägger eventuella klagomål och anmälningar.

Förbundet arbetar ständigt med utveckling av kaninhoppning och förbundet.

Förbundet har ett gårdsnamnsregister dit medlemmar kan ansöka om gårdsnamn.

Det är endast klubbar anslutna till Sveriges Kaninhoppares Riksförbund som har rätt att anordna officiella tävlingar samt stå som arrangör för de Svenska Mästerskapen och andra mästerskapstävlingar.

All utbildning av officiella domare sker inom förbundet. Endast domare som utbildats inom förbundet tilldelas domarlicens och får döma offentliga tävlingar.

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund ser till både sina medlemmars intressen samt kaninernas säkerhet och levnadsvillkor.

Skip to content