Verksamhet och utvecklingskommittén

Verksamhets och utvecklingskommittén (VK) ansvarar för att jobba utvecklande för förbundet. VK är en relativt ung kommitté som under våra första år utvecklat flertalet handböcker som går att finna på hemsidan. Utöver det utvärderar vi de olika förbundsarrangemang som sker under året. Utifrån det plockar vi upp vad som är bra att tänka på, men även vilka fallgropar det går att undvika. Detta leder till kontinuerlig uppdatering av våra handböcker. Vi finns även till hands för de föreningar som vill ha tips och råd i sin verksamhet.
VK har även ett övergripande ansvar för SKHRFs Likabehandlingsplan.

Kommittén är för närvarande vilande. Under år 2022 insattes istället en motsvarande trivselgrupp, bestående av representanter från samtliga klubbar inom SKHRF. Denna grupp har nu nått sitt mål och kommer avvecklas. Styrelsen arbetar vidare med trivseln inom förbundet med andra metoder.

Skip to content