Sjukdomskommittén

Sjukdomskommitténs (SK) huvudsakliga uppgifter främja en så riskfri tävlingsmiljö för våra kaniner vad det gäller smittsamma sjukdomar och kaniners hälsa. SK ska utarbeta och presentera lämpliga karantäner för beslut hos förbundsstyrelsen vid fall av smittsamma sjukdomar som RVHD 1 och 2 samt myxomatos. SK ansvarar också för att hålla sjukdomshandboken uppdaterad med relevant information kring våra regler kring de olika sjukdomar kaniner utsätts för samt medicinering kaniner erhåller.

Kommittén består av:
Lena Hillborg, Stockholms Kaninhoppare – sammankallande
Joel Hansson Luhanko, Skånes Kaninhoppare – styrelserepresentant
Monica Olsson, Gotlands Kaninhoppare
Tina Nylund, Dala Kaninhoppare
Jessica Linell, Östergötlands Kaninhoppare

Skip to content