Sjukdomskommitténs (SK) huvudsakliga uppgifter främja en så riskfri tävlingsmiljö för våra kaniner vad det gäller smittsamma sjukdomar och kaniners hälsa. SK ska utarbeta och presentera lämpliga karantäner för beslut hos förbundsstyrelsen vid fall av smittsamma sjukdomar som RVHD 1 och 2 samt myxomatos. SK ansvarar också för att hålla sjukdomshandboken uppdaterad med relevant information kring våra regler kring de olika sjukdomar kaniner utsätts för samt medicinering kaniner erhåller.

Kommittén består av:
Ia Hultman, NordVästra Götalands Kaninhoppare – sammankallande
Lena Hillborg, 08 Kaninhopparteam – styrelserepresentant
Joel Hansson Luhanko, Skånes Kaninhoppare
Jessica Linell, Östergötlands Kaninhoppare
Anna-Carin Torstensson Palmqvist, Smålands Kaninhoppare