Inför domarlägret

När man bestämt sig för att gå domarkursen Protokoll Domarkursens utformning
När man bestämt sig för att gå domarkursen så ska man göra vissa studentuppgifter innan lägret. Dessa finns att laddas ner från SKHRFs hemsida. Det är jättebra om man kan göra fler än bara de uppgifter som är ett krav också.

Utöver att göra studentuppgifterna så bör man lära sig reglerna som vi har i vårt reglemente. Många av dem kan man nog redan som erfaren kaninhoppare men en del regler är sådana som nästan aldrig tillämpas men som domare ska man kunna dem.

Om man är osäker på hur en regel i TR ska tolkas så kollar man kommentaren till den paragrafen.
Innan domarlägret så bör man förbereda sig och klara av att:
* Bygga bra banor
* Veta hur man ska agera i kanske lite jobbiga situationer som kan vara att dela ut varningar eller ge tillsägelser.
* Känna att man är en person som vågar ta tag i saker och säga till om någon annan gör fel trots att det kanske är en väldigt erfaren kaninhoppare som hållit på väldigt länge som man ser upp till. Alla kan man göra fel ibland och vissa domare har lite för mycket tävlingsnerver på banan och gör vissa saker fel som ska generera i en tillsägelse och då ska man som ny domare
* Våga dela ut dessa.
* Våga delta i regeldiskussioner om sådana skulle uppstå på tävlingar.
* Kunna våra regler från tävlingsreglementet
Inför domarlägret i uppgifterna som ska göras ingår det att räkna ut några protokoll. Det som är obligatoriskt är att räkna protokoll.

I protokollen finns en hel del klurigheter och det är inte alltid alla som redan är domare vet exakt hur man ska göra i dessa situationer. Kör man fast i protokollräknandet så är det bra om man i första hand försöker söka svar i reglementet och här på sidan hur man ska räkna, finns inte svaret där så fråga någon domare eller annan person som ni tror kan hjälpa er. Om det fortfarande finns frågetecken kring hur det ska räknas så fråga gärna DK.

Tänk på att de protokoll som är obligatoriska ska räknas ut av er själva men är man osäker på hur man räknar så bör man ju självklart ta reda på det och det är helt okej att fråga någon hur man ska tänka i olika situationer men det är inte okej att någon annan räknar protokollet åt er.

Här på sidan finns även lite tips och förklaringar hur man räknar protokoll.

Protokollen som ska räknas i uppgifterna innan ligger i de förberedande kursen vars sista tillfälle är obligatoriskt för de som skall gå kursen.


Domarkursen hålls under 3 dagar där domarstudenterna skriver 9 st prov samt genomför olika praktiska övningar. Alla prov köras digitalt med en del självrättande frågor. Dagarna kommer att vara fullspäckade med teoretiska prov, genomgångar och praktiska prov. Lägret är inte tänkt som en utbildning för de blivande domarna utan det är mer att domarstudenterna sätts på prov för att visa att dem klarar av att vara domare.

För att klara lägret och få en aspirantlicens så måste man klara en viss procent på de teoretiska proven samt få godkänt på de praktiska proven. Missar man på något prov så får man ibland göra om det på sista dagen för att visa att man lärt sig det.

De teoretiska proven är utformade på ett sådant sätt att man får frågor på händelser som kan hända i praktiken och man ska svara vad det blir för konsekvenser av det eller hur man som domare ska agera. Samt att det är direkta regelfrågor så som ”vad är maxhöjden i miniklass?”

De praktiska proven går ut på att domarstudenten sätts i olika situationer som man kan stöta på som domare och får lösa dem samt att domarstudenten praktiskt ska visa att de kan tillämpa reglerna. De praktiska övningarna är både i grupp och individuellt.

Länk till de förberedande studentuppgifterna som ska vara gjorda innan lägret hittar du här – skall fixas

Skip to content