Speker

Speaker

Som domare har du som du säkert nu vet flera uppgifter. En av dessa uppgifter är ”att höras”. Du som tävlar lägger kanske inte märke till det så mycket men som domare är det din uppgift att prata en hel del.

Det är framförallt när du som domare ska döma en klass som det blir aktuellt för dig att vara speaker, att prata. Det finns tillfällen där du helt enkelt MÅSTE prata. Ett exempel på detta är att du som domare enligt reglementet måste meddela antal fel varje ekipage fått efter målgång. Även om du inte är huvudtidtagare under en klass så är du också skyldig att se till att någon (antingen du eller  tidtagaren) meddelar ekipaget på banan när det är 30sekunder kvar, respektive 10sekunder kvar.

Även innan ett lopp startar finns det en hel del som ska sägas. Detta kanske inte är något du som tävlande tänker så mycket på, men tänk istället ”hur skulle tävlingarna flyta på om ingen sa åt dig när det är din tur att starta till exempel?”.

Jag har här delat upp det för att förhoppningsvis göra det lättare för dig att se var och när du ska säga vad:

Innan klassen startar

Innan den klassen du ska döma drar igång ska du säga följande:
     – Vilken klass samt gren det är
     – Vilken bedömning + ungefärligt antal till final
     – Maxtid
     – Gå banan
    – Om det planeras byta domare mellan omgångarna
Det kan ju även vara trevligt att säga vad du heter, din/dina tidtagare heter samt vilken klubb du tävlar för.

Innan loppet 

Under pågående klass är det din uppgift som domare att säga åt folk var de ska vara. Du ska meddela:
     – Vem som är på banan (Förarens namn + kaninens namn)
     – (Vem som håller sig beredd)
     – Vem som ska hoppa fram

När du ropar upp vem som ska hålla sig beredd samt hoppa fram räcker det med att du nämner förarens namn (förnamn brukar räcka, finns det fler med samma namn är det bra att även säga efternamnet).
Att ropa upp vem som väntar/håller sig beredd är inte ett krav och behövs inte nämnas alltid.

Vilken ordning
Vilken ordning du väljer att ropa upp ekipagen i ”den som är på banan först, sedan den som ska in på framhoppningen”, eller tvärtom ”den som ska in på framhoppningen – och den som är på banan” är helt upp till dig. Säg den ordning du tycker känns bäst för dig och som är lättast att komma ihåg.

Under loppet

Under pågående lopp finns det framförallt en sak du ska hålla reda på och meddela föraren. Du måste enligt reglementet meddela föraren när det är:
     – 30 sekunder
     – 10 sekunder
… kvar på tiden.
Du behöver inte själv säga detta, men måste då kommit överens med din tidtagare att han/hon meddelar detta till föraren på banan. Det är ditt ansvar som domare att se till föraren blir meddelad.

Dömer du veteran samt medelsvår eller högre klass måste du också meddela föraren under loppet:
     – Korrigeringar

Du meddelar föraren när föraren tar vad du räknar som en korrigering. Det är också bra om du meddelar vilken korrigering det är föraren tar. Exempelvis ”2:a korrigering”…. ”5:e korrigering” etc.

Andra saker som är bra att meddela under loppet (bortsett från eventuella tillsägelser):
     – Snedhopp

Ett snedhopp är när kaninen hoppar snett över hindret och inte hoppar hindret som det är tänkt. Detta är bra att meddela föraren att man noterar detta som snedhopp (vilket ger 1 fel).
Ibland väljer föraren att lyfta ett eller flera hinder. Det är inget som behöver sägas att det blir ett lyft (lyft över hinder = 1 fel), men många gör det som en ”kom ihåg” till sig själva.

Efter loppet

Efter loppet måste du som domare meddela föraren antal fel. Även tiden får man säga om man vill det.
     – Totalt antal fel
          o Fel på hinder
          o Korrigeringsfel
Enklast brukar vara om man delar upp felen i ”fel på hinder” och ”korrigeringsfel”.
1 fel per rivet hinder, 1 korrigeringsfel var tredje korrigering.

Mellan omgångarna

Har man en bedömning med fler än en omgång så bygger man oftast om banan mellan omgångarna. Sedan ska du meddela:
     – Vilka som gick till final
     – Gå banan
Vilka som gick till final brukar man dela in efter felen, ex ”2 fel och mindre”. Det kan vara bra att ropa upp vilka som gick till final så att förarna får lite koll på hur många ekipage det är innan deras tur. Har man en fysisk startlista och inte dömer i Skuttli kan det även vara bra att markera på startlistan vilka som gick till final om det är en stor klass.

Sedan gör du om samma sak, säger det som står vad du ska säga under ett lopp, innan och efter ett lopp.

Exempel

Innan klass
     – ”Vi ska nu dra igång rak svår”
     – ”Jag som dömer heter Sandra och min tidtagare Arne”
     – ”Vi kommer köra bedömning C, cirka hälften till final”
     – ”och maxtiden är 2minuter”
     – ”De som vill kan få gå banan”

Innan lopp
     – ”På banan ska vi ha Emilia Persson med Stampe Sötnos”
     – ”Linnea håller sig beredd”
     – ”och Jessica kan gå in på framhoppningen”
     – ”Varsågod Emilia”
Eller
     – ”Jessica kan gå in på framhoppningen”
     – ”Till start ska vi ha Emilia Persson med Stampe Sötnos”
     – ”Varsågod Emilia”

Under lopp
Vad du säger här beror mycket på vad föraren gör och hur lång tid det tar. Tar maxtiden slut är det viktigt du meddelar detta till föraren då denna då måste lämna banan.
     – ”En första korrigering”
     – ”Där blev det ett snehopp”
     – ”Fjärde korrigering”

Efter lopp
Räkna samman totala antalet fel (fel på hinder + korrigeringsfel) och meddela föraren detta.
     – ”Där var Emilia och Stampe i mål”
     – ”Det blev 3 fel i bana och 2 fel i korrigering, totalt 5 fel”
Detta tillsammans med tiden antecknas på protokollet. Medan hinderuppsättarna bygger upp kan du börja om med att säga det du ska innan ett lopp startas (se ”innan lopp”).


Skip to content