Sök

Domarguider

Speaker
Går igenom vad domaren ska säga, hur och när

Protokoll, bedömning och tidtagning 
Går igenom de olika bedömningsformena, lite hur banprotokoll ska räknas och lite om tidtagning

Protokoll bana
Går igenom mer i detalj hur banprotokoll räknas

Protokoll höjd och längd 
Går igenom hur höjd och längdprotokoll ska räknas

Bana och hinder
Går igenom de olika reglerna som finns för våra hinder och hur dessa ska tolkas och mätas

Fel och korrigeringar
Vad som räknas som ett fel och hur korrigeringar bedöms

Domarguiderna är från början upprättade av Sandra Magnusson, stort tack för materialet.

Skip to content