Domarkommittén

DK ska fungera som en mentor som ansvarar för att domarna får ta del av information kring nya regler och bestämmelser. DK ska också jobba för att domarna känner sig trygga i sin bedömning och eftersträvar en likhet i bedömningen landet över. DK’s arbetsområden utgörs av domarlägret, domarkonferens, domarrapporter, SM domare samt att ha en stöttande roll gentemot förbundets domare.

Kommittén består av:
Erika Djerf, Östergötlands Kaninhoppare – Sammankallande
Jennie Svensk, Hälsinge Kaninhoppare – Styrelserepresentant
Matilda Larsson, Bergslagens Kaninhoppare
Alva Nordén, Umeåregionens Kaninhoppare
Anna Jönsson, Öresunds Kaninhoppare
Magdalena Åsblom, Bergslagens Kaninhoppare

Kontakt: [email protected]

Domarkommitténs kommande planering

Kan du inte se plandisc klicka här