Domarkommittén

DK ska fungera som en mentor som ansvarar för att domarna får ta del av information kring nya regler och bestämmelser. DK ska också jobba för att domarna känner sig trygga i sin bedömning och eftersträvar en likhet i bedömningen landet över. DK’s arbetsområden utgörs av domarlägret, domarkonferens, domarrapporter, SM domare samt att ha en stöttande roll gentemot förbundets domare.

Kommittén består av:
Matilda Larsson, Bergslagens Kaninhoppare – Sammankallande
Jennie Svensk, Hälsinge Kaninhoppare – Styrelserepresentant
Erika Djerf, Östergötlands Kaninhoppare
Alva Nordén, Umeåregionens Kaninhoppare
Magdalena Åsblom, Bergslagens Kaninhoppare
Cajsa Engström, Kalmarortens Kaninhoppare

Kontakt: [email protected]

Domarkommitténs kommande planering

Kan du inte se plandisc klicka här