Verksamhet september månad och framåt, COVID-19

Vi har tagit till oss era önskemål, tankar och idéer som inkommit kring restriktionerna. Vi kan nu säga att vi både börjar röra oss mot sensommar och höst, men också ett steg mot en uppöppning. 

Till och med den 31 augusti gäller restriktionerna för augusti månad. Dessa går att hitta här. Nedan följer information om vad som gäller för all verksamhet från och med den 1 september till den 31 december, förutsatt att läget förblir oförändrat. Det blir en del restriktionsförändringar och vi ber er därför att läsa igenom noga.

Undrar ni något ställs frågor i vanlig ordning till styrelsen@skhrf.se

Nytt för september; Samarbetsgrupper
Från och med september månad kommer klubbarna delas in i samarbetsgrupper som ska gälla året ut, förutsatt att läget är oförändrat. Klubbarna får besöka varandra vilket öppnar upp både möjligheten för att kunna hjälpas åt med arrangemangen, men också möjligheten för att dela ut cert.

Följande samarbetsgrupper gäller från och med den 1 september:

Grupp 1: ACKH, BDKH, NNKH och AKH

Grupp 2: SHKH, HäKH, JKH och YKH

Grupp 3: WKH, BLKH och GTKH

Grupp 4: ROKH och ULKH

Grupp 5: 08KT, GOKH, GKT och STKH 

Grupp 6: ÖKH, MKH och NyKH

Grupp 7: VKH och ÖLKH

Grupp 8: VÄSKH

Grupp 9: SMKH, KOKH, ÖSKH och SKH

Tidsbegränsning
Själva tävlingen får ta max 4 timmar. Tiden är fortfarande en högt vägande parameter i riskbedömningsverktyget. Ju kortare tid tävlingen pågår desto lägre är smittorisken eftersom att smittorisken ökar när samma personer vistas tillsammans länge.

Ingen tidsgräns gäller för framplockning, undanplockning och prisutdelning, men vi vill att ni är så effektiva som möjligt. För att minimera smittotillfälle vid många deltagare kan arbetet delas upp på för- och efterarbete, alternativt kan enskilda uppgifter ges till respektive deltagare.

Vi ber er klubbar att anpassa era tävlingsscheman efter eventuella gäster. Lägg hellre in färre klasser än att behöva stressa eller ställa in. Skulle ni stöta på problematik under arrangemangets gång ber vi er kontakta oss snarast möjligt efter avslutad tävling.

Max antal förare
Max antal förare utökas till 35 st. När vi öppnar upp för att kunna tävla utomklubbs vill vi ge utrymme för några fler förare, men samtidigt ge plats till anhöriga och publik utan att 50-gränsen överstigs. 

Vi vill upplysa om att max 50-personersgränsen går under ordningslagen. Brott mot ordningslagen kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader vilket är något som bör beaktas inför arrangemang.

Flerdagarsarrangemang
En klubb får inte lov att arrangera flerdagarsarrangemang. Beslutet beror främst på att övernattningar ska motverkas där den totala tiden för när samma personer umgås annars blir för lång, vilket är en riskfaktor (se mer under “Tidsbegränsning”). Beslutet beror däremot också på att nyckelpersoner inte ska tvingas att rodda i arrangemang två dagar i rad, det blir ett val om man väljer att åka och tävla en hel helg.

Enskilda medlemmar har möjligheten att åka på flera tävlingar per vecka, men vi vill betona att detta ska göras med försiktighet. Bor du i ett mer drabbat område är det olämpligt att åka till ett icke-drabbat område. Vi alla har ett eget ansvar för att värna om vår hälsa och andras hälsa.

Klubbtävling
För att klubbarna ska ha en möjlighet att begränsa sina tävlingar så kommer klubbtävlingar fortsatt få arrangeras om så önskas. Dessa klubbtävlingar räknas då inte till de max två klubbtävlingar per år som klubbar annars ska förhålla sig till. Till exempel om det redan är högt tryck på anmälan eller om COVID-19 läget är sämre i området vid en klubb än en annan så kan det vara bra att endast arrangera klubbtävling.

Bedömning i Skuttli
För att kunna kontrollera tiden ska klasserna dömas live i Skuttli.

För att minska smittspridning och bibehålla god hygien på plats
Minst en toalett, rinnande vatten, tvål och handsprit ska finnas inom rimligt avstånd från tävlingsplatsen. Köbildningen är problemet, inte toaletterna i sig, se därför till att sprida ut era toalettbesök och inte gå en klunga samtidigt. Tänk på att tydligt informera om var allt finns.

Vi fortsätter hålla avstånd. En armslängd ifrån varandra är ett bra riktmärke. När ni sitter ner håll extra avstånd mellan varandra. I kanindepån ska med fördel 2 meter hållas mellan respektive hushåll.

Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera tävlingar och andra arrangemang.

Får någon deltagare symptom under dagen ska denne omgående åka hem.

Här nedan finns ett för september aktuellt ifyllt riskbedömningsdokument.

Utöver ovanstående restriktioner ska även Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Förare, ägare och fodervärd
Förare får endast tävla med sina egna kaniner och sina foderkaniner. Undantag gäller för domare och tidtagare som kan behöva stå över tävlan i den klass som dessa dömer/tar tid.

Vad det gäller foderkaniner ska kaninen bo hos och skötas av den som är fodervärd.

Familjer som delar kaniner och bor på samma adress får lov att sätta över kaninerna på varandra som fodervärd och förare då detta inte påverkar smittspridning eller ökar starter på tävlingarna.

Funktionen för att byta förare, ägare och fodervärd är fortsatt spärrad. Om ändringar behöver ske ska kr@skhrf.se kontaktas.

VÄSKH
Förbundets största anslutna klubb Västra Götalands Kaninhoppare kommer få ett något annorlunda utgångsläge med tanke på sin storlek. Klubben har sedan tidigare varit delade i norra och södra. Möjligheten för delning kommer kvarstå, men endast i samband med klubbtävlingar. Öppna tävlingar med möjligheten för att dela ut cert får arrangeras men klubben ska då inte delas i norr och söder.

Ändring av tävlingsprogram
1 september är sista dag för att ändra tävlingsprogram för att kunna anpassa verksamheten efter rådande restriktioner. Efter den 1 september gäller ordinarie bestämmelser och premisser för ändringar tävlingsprogram. Kontakta styrelsen@skhrf.se vid frågor och ändringar.

Dispenser
Vid särskilda fall kan vi dela ut en dispens om att få tävla i en annan samarbetsgrupp än sin hemmaklubbs, men då endast den. Särskilda fall är fall där medlemmen exempelvis bor långt ifrån sin klubbs samarbetsgrupp där resvägen är orimlig.

Dispens söks till styrelsen@skhrf.se, anmälan får inte göras innan dispens är godkänd.

OBS! Samtliga utdelade dispenser som utfärdats på grund av de tidigare reserestriktionerna är hävda och blev ogiltiga fr.o.m. 1 augusti. I de fall där dispenser delats ut av annan anledning förlängs de automatiskt. Berörda klubbar har fått besked om vilka personer som har fortsatt dispens. Har klubben inte fått ett mejl betyder det att det inte finns någon person med giltig dispens i den klubben. 

Inomhussäsong
Vi i förbundsstyrelsen arbetar i skrivande stund för lösningar anpassade till inomhussäsongen i samband med rådande situation. Klubbar kan redan nu börja leta och söka efter lämpliga inomhuslokaler för att vara redo när det är dags att gå in. Vi kan ännu inte säga precis hur restriktionerna kommer att se ut, men något ni kan ha i tanken är att man måste kunna hålla goda avstånd samt en god hygien. Närmare riktlinjer kommer.

Om restriktioner och riktlinjer inte följs kommer aktuell klubb att få en månads förbud att arrangera, för varje tävlingstillfälle som missköts. Är tävlingsverksamheten nedstängd nästkommande månad skjuts förbudet framåt.

Vi är tacksamma för de åsikter vi får in från er medlemmar och vi har med oss dem i våra beslut. Vi får in mail från hela spektrat, det vill säga mejl från de som anser att vi har för hårda restriktioner, men även mejl från de som anser att vi inte borde släppa på aktiviteter överhuvudtaget. Med direktiv från folkhälsomyndigheten försöker vi sätta så rimliga restriktioner som vi kan. Efter önskemål har vi denna gången valt att skriva en längre informationstext för att kunna inkludera djupare förklaringar kring besluten. OBS! Ändringar kommer endast ske om nationella restriktioner stramas åt.

Vi i förbundsstyrelsen önskar er all lycka på tävlingsbanorna och hoppas att ni får en fortsatt bra höst!