Verksamhet oktober månad och framåt, COVID-19

Vi har tagit till oss era önskemål, tankar och idéer som inkommit kring restriktionerna. Vi kan nu säga att vi både börjar röra oss mot hösten och vädret blir mörkare och kyligare för varje dag.

Den tidigare informationen om vad som gäller för all verksamhet från och med 1 september till den 31 december hittar ni här.

Nedan följer endast ny information om vad som gäller för all verksamhet från och med den 1 oktober till den 31 december, förutsatt att läget förblir oförändrat. Vi ber er att läsa igenom noga och undrar ni något ställs frågor i vanlig ordning till styrelsen@skhrf.se

Vi vill upplysa om att max 50-personersgränsen går under ordningslagen. Brott mot ordningslagen kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader vilket är något som bör beaktas inför arrangemang.

Vi fortsätter hålla avstånd. En armslängd ifrån varandra är ett bra riktmärke.

Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera tävlingar och andra arrangemang.

Ändring av tävlingsprogram
1 oktober är sista dag för att ändra tävlingsprogram ifall ni vill vara inomhus under oktober månad. Efter den 1 oktober gäller ordinarie bestämmelser och premisser för ändringar tävlingsprogram. Kontakta styrelsen@skhrf.se vid frågor och ändringar.

Nytt för oktober:

Inomhussäsongen 2020
Från och med oktober månad kommer klubbarna att kunna arrangera tävlingar inomhus förutsatt att läget är oförändrat.

Vi hoppas att detta beslut kommer underlätta för klubbarna och medföra att tävlingar även kommer att arrangeras under hösten/vintern. Vi önskar att klubbar ser över sina lokaler och undviker att arrangera tävlingar i lokaler där trängsel kan uppstå.

Vi kommer att godkänna tävlingar i inomhuslokaler så länge arrangerande klubb kan säkerställa att:

  • Minst en armlängds avstånd kan hållas mellan varje deltagare/funktionär/besökare.
  • Minst en meter hålls mellan olika hushålls transportburar.
  • Trängsel får inte förekomma i lokalen.

Arrangerande klubb behöver lägga till information om lokalen i sitt tävlingsprogram för att tävlingen ska vara giltig:

  • Information om lokalens storlek.
  • Möjligheter för kanindepå (plats, inomhus, utomhus).
  • Om det kommer arrangeras enkla eller dubbla banor.

Förare, ägare och fodervärd
Inför oktober månad har vi valt att häva tidigare restriktioner om att endast låta förare få tävla med sina egna kaniner och sina foderkaniner. Spärren i SKUTTLI för att byta förare, ägare och fodervärd kommer att tas bort.

Vi har gjort en felbedömning vad gäller arbetsbelastningen för den tidigare åtgärden och styrelsen samt KR har haft en alldeles för stor mängd ärenden att hantera, vilket har lett till att vi inte har hunnit med andra arbetsuppgifter.

Vi vill därför uppmärksamma klubbarna på att antal starter på tävlingarna kan komma att öka och tävlingsprogrammen bör därför ses över.

Dispenser
Vi har beslutat om att inga dispenser kommer att ges ut för att tävla i en annan samarbetsregion eller klubb, istället kommer det gå att ansöka om byte av samarbetsregion.

Alla medlemmar som vill tävla i en annan samarbetsregion får istället välja vilken samarbetsregion de vill tävla i och den samarbetsregion de väljer gäller för hela restriktionsperioden fram till 31 december.

Vill du byta samarbetsregion så behöver du informera oss om vilken samarbetsregion du vill tillhöra och detta gör du till styrelsen@skhrf.se, anmälan får inte göras innan ditt byte är godkänt.

Dispenser för att tävla i en annan samarbetsregion eller klubb har varit tidskrävande för oss att utreda, vi har också fått till oss att dispenserna inte upplevts som rättvisa. Vi vill därför med denna ändring göra det jämlikt bland alla medlemmar, men också minska arbetsbelastningen. Vi hoppas att detta ska underlätta för alla som av olika skäl vill tävla i en annan samarbetsregion.

Vi är tacksamma för de åsikter vi får in från er medlemmar och vi har med oss dem i våra beslut. Vi får in mail från hela spektrat, det vill säga mejl från de som anser att vi har för hårda restriktioner, men även mejl från de som anser att vi inte borde släppa på aktiviteter överhuvudtaget. Med direktiv från folkhälsomyndigheten försöker vi sätta så rimliga restriktioner som vi kan.

Vi i förbundsstyrelsen önskar er all lycka på tävlingsbanorna och hoppas att ni får en fortsatt bra höst!