Verksamhet maj månad, COVID-19

Tävlingsverksamheten kommer att vara fortsatt nedstängd under hela maj månad på grund av rådande smittoläge. Vi hoppas på att läget ska förbättras så att vi kan öppna för tävlingsverksamhet så snart som möjligt, och diskuterar också hur upplägget på tävlingarna ska vara för att uppfylla folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Träningsverksamheten och annan officiell verksamhet som innefattar fysiska träffar är fortsatt öppna men har fått följande restriktioner:
* maxantal på 20 deltagare. Dessa ska anmälas i Skuttli och ev. medföljande anhöriga ska uppges i kommentarsfunktionen
* ska ske utomhus
* maxtid på 2 timmar
Utöver detta ska folkhälsomyndighetens restriktioner naturligtvis följas, såsom exempelvis att hålla avstånd till varandra och det ska finnas tillgång till tvål och vatten och/eller handsprit. Se www.folkhalsomyndigheten.se för mer info.