Verksamhet juni månad, COVID-19

Verksamhet juni månad

Vi öppnar upp för tävlingsverksamhet under juni månad med följande restriktioner:

 • Maxtid 3 timmar, räknas från att fler än 1 person är på plats till att allt är undanplockat.
 • Klasserna får ta max 2,5 h från att första klassen öppnas till att sista klassen avslutas.
 • Klasserna ska dömas live i Skuttli.
 • Max 30 deltagare.
 • Endast klubbtävlingar (dessa är undantagna från den vanliga begränsningen om max 2 per år)
 • Max 2 st tävlingsdagar (och/eller träningar) per månad med minst 13 dagar mellan varje arrangemang.
 • Det ska finnas tillgång till minst en toalett per påbörjat 15-tal deltagare (med marginal för anhöriga) inom rimligt avstånd till tävlingsplatsen.
 • Det ska finnas tillgång till rinnande vatten, tvål och handsprit.
 • Social distans på två meter ska hållas under hela dagen, dvs det gäller även mellan olika förares kaniner i kanindepån. Undantag gäller för familjemedlemmar.
 • Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera tävlingar.
 • Förare får endast tävla med sina egna kaniner och sina foderkaniner, med undantag för domare och tidtagare som kan behöva stå över tävlan p.g.a. dömning.
 • Får någon deltagare symptom under dagen ska denne omgående åka hem.

Utöver ovanstående restriktioner ska även Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

För träningsverksamheten i juni månad gäller:

 • Maxtid på 3 timmar, räknas från att fler än 1 person är på plats till att allt är undanplockat.
 • Max 30 deltagare.
 • Det måste gå minst 13 dagar mellan ett tränings-/tävlingstillfälle till nästa.
 • Det ska finnas tillgång till minst en toalett per påbörjat 15-tal deltagare (med marginal för anhöriga) inom rimligt avstånd till tävlingsplatsen.
 • Det ska finnas tillgång till rinnande vatten, tvål och handsprit.
 • Social distans på två meter ska hållas under hela dagen, dvs det gäller även mellan olika förares kaniner i kanindepån. Undantaget gäller för familjemedlemmar.
 • Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera träningar.
 • Får någon deltagare symptom under dagen ska denne omgående åka hem.

Utöver ovanstående restriktioner ska även Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Tävlingsschema och skuttlianmälan
Ändringar i tävlingsschema får göras så att det passar gällande restriktioner. Kontakta styrelsen@skhrf.se vid frågor.
Anmälan till tävlingar via skuttli kommer att vara stängd till den 24 maj kl 18.00 för att nya funktioner, anpassade efter det rådande läget, ska läggas in.

Dispens, deltagare och domare
Vid särskilda fall kan vi dela ut en dispens om att få tävla i en annan klubb än sin hemmaklubb, men då endast den. Särskilda fall kan vara att en medlem har betydligt kortare resväg till en annan klubb. Även klubbar som saknar domare kan söka dispens att få låna in domare från en annan klubb, och denne får då tävla både i klubben som lånar in och i sin egen klubb.

Dispens söks till styrelsen@skhrf.se, anmälan får inte göras innan dispens är godkänd.

Om restriktioner och riktlinjer inte följs kommer aktuell klubb att få en månads förbud att arrangera, för varje tävlingstillfälle som missköts. Är tävlingsverksamheten nedstängd nästkommande månad skjuts förbudet framåt.

Besked för kommande månad fås senast den 20 juni. Ändring kan ske vid hastig utveckling av COVID-19.

Beslut för juni månad byggs delvis på den enkät som utgått till er föreningar och dels på kontakt med FHM som hänvisar till Riskbedömningsverktyget för evenemang och sammankomster.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Tack för stort engagemang hos er klubbar och tack för bra svar med kort varsel!