Verksamhet juli månad, COVID-19

Till och med den 30 juni gäller restriktionerna för juni månad. Dessa går att hitta här. Nedan följer information om vad som gäller för all verksamhet under juli månad.

Frågor ställs i vanlig ordning till styrelsen@skhrf.se

Vi håller tävlingsverksamhet fortsatt öppen under juli månad med följande restriktioner:

 • Själva tävlingen får ta max 3 timmar. Gräns för framplockning, undanplockning och prisutdelning på tävlingsplats utöver tävlingstiden borttages, men vi vill att ni är så effektiva som möjligt. För att minimera smittotillfälle vid många deltagare kan arbetet delas upp på för- och efterarbete, alternativt kan enskilda uppgifter ges till respektive deltagare.
 • Klasserna ska dömas live i Skuttli.
 • Max antal förare är 30 stycken. Tillsammans med övriga deltagare/publik får antal personer inte överskrida 49 stycken.
 • Fortsatt med endast klubbtävlingar. Vi är medvetna om att resandet i landet är släppt, men klubbtävlingar är det alternativ som sätter minst tryck och tidspress på tävlingarna.
 • Max ett tävlings- eller aktivitetstillfälle per vecka.
 • Minst en toalett ska finnas, rinnande vatten, tvål och handsprit. Köbildningen är problemet, inte toaletterna. Inom rimliga avstånd från tävlingsplatsen.
 • Vi fortsätter hålla avstånd. En armslängd ifrån varandra är ett bra riktmärke. När ni sitter ner håll extra avstånd mellan varandra.
 • Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera tävlingar.
 • Förare får endast tävla med sina egna kaniner och sina foderkaniner, med undantag för domare och tidtagare som kan behöva stå över tävlan p.g.a. dömning/tidtagning.
 • Får någon deltagare symptom under dagen ska denne omgående åka hem.

Utöver ovanstående restriktioner ska även Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

För övrig verksamhet i juli månad gäller följande restriktioner:

 • Själva aktiviteten får ta max 3 timmar. Gräns för framplockning, undanplockning och prisutdelning på aktivitetens plats utöver aktivitetens tid borttages, men vi vill att ni är så effektiva som möjligt. För att minimera smittotillfälle kan man vid många deltagare dela upp medlemmar på för och efterarbete, alternativt ge varje deltagare en egen uppgift.
 • Max antal förare är 30 stycken. Tillsammans med övriga deltagare/publik får antal personer inte överskrida 49 stycken.
 • Fortsatt med endast klubbverksamhet. Vi är medvetna om att resandet i landet är släppt, men klubbverksamhet är det alternativ som sätter minst tryck och tidspress på aktiviteterna.
 • Max ett tävlings- eller aktivitetstillfälle per vecka.
 • Minst en toalett ska finnas, rinnande vatten, tvål och handsprit. Köbildningen är problemet, inte toaletterna. Inom rimliga avstånd från platsen för aktiviteten
 • Vi fortsätter hålla avstånd. En armslängd ifrån varandra är ett bra riktmärke. När ni sitter ner håll extra avstånd mellan varandra.
 • Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera tävlingar.
 • Får någon deltagare symptom under dagen ska denne omgående åka hem.

Utöver ovanstående restriktioner ska även Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas

Tävlingsschema och skuttlianmälan
Ändringar i tävlingsschema som vanligtvis inte får göras, får göras till och med den 1 juli, för att kunna anpassa verksamheten efter gällande restriktioner. Kontakta styrelsen@skhrf.se vid frågor.

Dispens, deltagare och domare
Vid särskilda fall kan vi dela ut en dispens om att få tävla i en annan klubb än sin hemmaklubb, men då endast den. Klubbar som saknar domare kan även de ansöka om dispens för att få låna in domare från en annan klubb, och denne får då tävla både i klubben som lånar in och i sin egen klubb.

Dispens söks till styrelsen@skhrf.se, anmälan får inte göras innan dispens är godkänd.

OBS! Samtliga utdelade dispenser förlängs automatiskt för juli månad. Eftersom att nya reserestriktioner från Folkhälsomyndigheten trädde i kraft den 13 juni vill vi informera om att det inte längre finns behov av att ansöka om dispenser för att kunna minimera resandet. 

Om restriktioner och riktlinjer inte följs kommer aktuell klubb att få en månads förbud att arrangera, för varje tävlingstillfälle som missköts. Är tävlingsverksamheten nedstängd nästkommande månad skjuts förbudet framåt.

Vi är tacksamma för de åsikter vi får in från er medlemmar och vi har med oss dem i våra beslut. Vi får in mail från hela spektrat, det vill säga mejl från de som anser att vi har för hårda restriktioner, men även mejl från de som anser att vi inte borde släppa på aktiviteter överhuvudtaget. Med direktiv från folkhälsomyndigheten försöker vi sätta så rimliga restriktioner som vi kan. Besluten vi tar kommer fortsatt vara en månad i taget för att möjliggöra planeringen för klubbarna. Ändringar kommer endast ske om nationella restriktioner stramas åt.

Besked för kommande månad fås senast den 20 juli.