Verksamhet augusti månad, COVID-19

Till och med den 31 juli gäller restriktionerna för juli månad. Dessa går att hitta här. Nedan följer information om vad som gäller för all verksamhet under augusti månad. I stora drag ser det ut som föregående månad, men några ändringar är gjorda så läs igenom noggrant.

Frågor ställs i vanlig ordning till styrelsen@skhrf.se

Vi håller tävlingsverksamhet fortsatt öppen under augusti månad med följande restriktioner:

 • Själva tävlingen får ta max 4 timmar. Gräns för framplockning, undanplockning och prisutdelning på tävlingsplats utöver tävlingstiden är fortsatt borttagen, men vi vill att ni är så effektiva som möjligt. Vi vill också uppmana er klubbar att tänka igenom extra i planeringen nu när vi ger er mer tid. Utnyttja hellre tiden för att minska stressen, än att lägga till fler klasser.
  För att minimera smittotillfälle vid många deltagare kan arbetet delas upp på för- och efterarbete, alternativt kan enskilda uppgifter ges till respektive deltagare.
 • Klasserna ska dömas live i Skuttli.
 • Max antal förare är 30 stycken. Tillsammans med övriga deltagare/publik får antal personer inte överskrida 49 stycken.
 • Fortsatt med endast klubbtävlingar. Vi är medvetna om att resandet i landet är släppt, men klubbtävlingar är det alternativ som sätter minst tryck och tidspress på tävlingarna.
 • Max ett tävlingstillfälle och ett tillfälle för annan aktivitet (t.ex. nybörjarkurs) per vecka. Det ska gå minst två dagar mellan arrangemangen, dvs. hålls en tävling på lördagen är det först på tisdagen veckan efter det är okej att arrangera nästa aktivitet.
 • Minst en toalett, rinnande vatten, tvål och handsprit ska finnas. Köbildningen är problemet, inte toaletterna. Inom rimliga avstånd från tävlingsplatsen.
 • Vi fortsätter hålla avstånd. En armslängd ifrån varandra är ett bra riktmärke. När ni sitter ner håll extra avstånd mellan varandra.
 • Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera tävlingar och andra arrangemang.
 • Förare får endast tävla med sina egna kaniner och sina foderkaniner. Undantag gäller för domare och tidtagare som kan behöva stå över tävlan i den klass som dessa dömer/tar tid.
 • Får någon deltagare symptom under dagen ska denne omgående åka hem.

Utöver ovanstående restriktioner ska även Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

För övrig verksamhet i augusti månad gäller följande restriktioner:

 • Själva aktiviteten får ta max 4 timmar. Gräns för framplockning, undanplockning och prisutdelning på aktivitetens plats utöver aktivitetens tid borttages, men vi vill att ni är så effektiva som möjligt. För att minimera smittotillfälle kan man vid många deltagare dela upp medlemmar på för och efterarbete, alternativt ge varje deltagare en egen uppgift.
 • Max antal förare är 30 stycken. Tillsammans med övriga deltagare/publik får antal personer inte överskrida 49 stycken.
 • Fortsatt med endast klubbverksamhet. Vi är medvetna om att resandet i landet är släppt, men klubbverksamhet är det alternativ som sätter minst tryck och tidspress på aktiviteterna.
 • Max ett tävlingstillfälle och ett tillfälle för annan aktivitet (t.ex. nybörjarkurs) per vecka. Det ska gå minst två dagar mellan arrangemangen, dvs. hålls en tävling på lördagen är det först på tisdagen det är okej att arrangera nästa aktivitet.
 • Minst en toalett, rinnande vatten, tvål och handsprit ska finnas. Köbildningen är problemet, inte toaletterna. Inom rimliga avstånd från platsen för aktiviteten
 • Vi fortsätter hålla avstånd. En armslängd ifrån varandra är ett bra riktmärke. När ni sitter ner håll extra avstånd mellan varandra.
 • Klubbarna ska ta ansvar för att kolla hur COVID-19-läget är i just deras region och vid högt tryck bör de låta bli att arrangera tävlingar och andra arrangemang.
 • Får någon deltagare symptom under dagen ska denne omgående åka hem.

Utöver ovanstående restriktioner ska även Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas

Specialfall YKH & HäKH
Förbundsstyrelsen har fattat beslut gällande specialfall för YKHs och HäKHs medlemmar då det finns goda grunder till det. Dessa tillåts att tävla på varandras tävlingar. Gällande övriga arrangemang får de endast deltaga på sin hemmaklubbs. Cert kommer inte delas ut i elitklasserna.

Tävlingsschema och skuttlianmälan
Ändringar i tävlingsschema som vanligtvis inte får göras, får göras till och med den 1 augusti, för att kunna anpassa verksamheten efter gällande restriktioner. Kontakta styrelsen@skhrf.se vid frågor.

Dispens, deltagare och domare
Vid särskilda fall kan vi dela ut en dispens om att få tävla i en annan klubb än sin hemmaklubb, men då endast den. Klubbar som saknar domare kan även de ansöka om dispens för att få låna in domare från en annan klubb, och denne får då tävla både i klubben som lånar in och i sin egen klubb.

Dispens söks till styrelsen@skhrf.se, anmälan får inte göras innan dispens är godkänd.

OBS! Samtliga utdelade dispenser som utfärdats på grund av de tidigare reserestriktionerna hävs och blir ogiltiga fr.o.m. 1 augusti. I de fall där dispenser delats ut av annan anledning förlängs de automatiskt. Berörda klubbar kommer innan 1 augusti att få besked om vilka personer det gäller. Har klubben inte fått mejl 1 augusti betyder det att det inte finns någon person med giltig dispens i den klubben.

Om restriktioner och riktlinjer inte följs kommer aktuell klubb att få en månads förbud att arrangera, för varje tävlingstillfälle som missköts. Är tävlingsverksamheten nedstängd nästkommande månad skjuts förbudet framåt.

Vi är tacksamma för de åsikter vi får in från er medlemmar och vi har med oss dem i våra beslut. Vi får in mail från hela spektrat, det vill säga mejl från de som anser att vi har för hårda restriktioner, men även mejl från de som anser att vi inte borde släppa på aktiviteter överhuvudtaget. Med direktiv från folkhälsomyndigheten försöker vi sätta så rimliga restriktioner som vi kan. Besluten vi tar kommer fortsatt vara en månad i taget för att möjliggöra planeringen för klubbarna. Ändringar kommer endast ske om nationella restriktioner stramas åt.

Besked för kommande månad fås senast den 20 augusti.

Vi i förbundsstyrelsen önskar er all lycka på tävlingsbanorna och hoppas att ni får en fortsatt bra sommar!