Valberedningen hälsar!

Valberedningen är i full gång med att ta fram ett förslag till 2021 års styrelse, där det finns några poster lediga, bland annat ska det tillsättas en ny ordförande. 

Vi vill gärna ha in förslag på vem just du vill se i styrelsen. Du kan lämna förslag i formuläret nedan helt anonymt (obs, skriv gärna klubb på de personer som föreslås så vi vet vem som avses). Personen behöver inte vara tillfrågad utan det gör valberedningen när de går igenom förslagen. Samtliga förslag som kommer in kommer också finnas tillgängliga på nomineringslistan på själva årsstämman.

Styrelsen arbetar främst digitalt via en plattform där det krävs att man har möjlighet att logga in i alla fall en gång i veckan. Därutöver hålls det möten en gång i månaden (digitalt) samt att de träffas fysiskt en helg ett par gånger om året. Har du funderingar kring styrelsearbetet eller andra funderingar går det bra att kontakta valberedningen genom Erika Djerf (erika.djerf@gmail.com) eller Joel Hansson Luhanko (ramboandsimon@gmail.com).

Formulär: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz5cRmdLkLWLOXM-JlOWxWZzczZp17KdZnt7T5_FmmUK2t9g/viewform?usp=sf_link