Val inför den extrainsatta stämman

Valberedningen jobbar för fullt inför den extrainsatta stämman och letar nu efter en ordförande, en kassör och en ledamot. 

Både ordförandeposten och ledamotsposten är fyllnadsval fram till ordinarie stämma 2023, vilket är ger ett utmärkt tillfälle att testa på styrelsearbetet under en kortare tid om man funderar på om det är något man skulle tycka vara roligt. Vi ser såklart gärna att det finns ambition att sitta kvar även kommande mandatperiod men det är inte nödvändigt. Är du själv intresserad eller vet någon du tycker skulle passa på någon av posterna så hör av dig till någon i valberedningen.

Ia Hultman

Jessica Näslund 

Erika Djerf

[email protected]

Foto: Hanna Lövstrand