Uttalande från riksförbundsstyrelsen avseende senaste dagarnas aktivitet på sociala medier

Vi har uppmärksammat samt fått till oss från flera klubbar att det just nu pågår en smutskastningskampanj på sociala medier bland medlemmar inom SKHRF mot riksförbundet och enskilda medlemmar på grund av ett beslut som fattats av riksförbundsstyrelsen denna vecka. 

Vi dementerar starkt samtliga uppgifter som figuerar på sociala medier och privata meddelanden, det som sprids just nu är vinklat och felaktigt. På grund av dessa felaktiga påståenden och anklagelser kring vårt beslutsfattande och tillvägagångssätt vad gäller avstängningen av en medlem så vill vi därför informera om att det är klarlagt i utredningen att det har förekommit upprepad missbruk av behörighet i SKUTTLI samt att hen vid flera tillfällen brutit mot förbundets stadgar, policys, värdegrund och vision vilket inte är förenligt med §6 i Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds stadgar. 

Vi vill förtydliga att när riksförbundsstyrelsen fattar beslut så gör vi alltid grundlig bedömning som baseras på validerad fakta och underlag. Om det finns osäkerhet i det material, information, underlag eller fakta som vi ska bedöma så sållas det bort under utredningen och används inte som underlag vid bedömning och beslut. 

Vi vill också uppmana alla våra klubbar och medlemmar att vara källkritiska mot den information som ni exponeras för och vi önskar med största ödmjukhet att våra klubbar och medlemmar visar respekt och hänsyn till den process som varit och inte lägger sig i den pågående konflikten i aktuell klubb. 

Vill härmed också påminna alla om att läsa vår policy för sociala medier som ni hittar på vår dokumentsida under rubriken ”policy och riktlinjer”.

Om ni har frågor så ber vi er i första hand att ta kontakt med er klubbstyrelse som i sin tur kan samla frågor och ta kontakt med oss. 

Riksförbundsstyrelsen
Stina Pettersson
Ordförande
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund