Tävlingsreglemente 2021 Bilaga 1

Domarkommittén har nu inrättat den första bilagan av tävlingsreglementet 2021. Ändringarna hittas i bifogat dokument.

Med vänliga hälsningar Riksförbundsstyrelsen