Stämman 4 april

Nu kan vi meddela samtliga klubbar och dess ombud att stämman kommer att hållas digitalt samma datum som planerat. Vi kommer att starta kl 8:00 den 4 april. Vi kommer att vara tillgängliga från 7:30 om någon behöver teknikhjälp. Styrelsen kommer att yrka på att motioner och stadgar behandlas senare under året i en fysisk träff eller bordläggs till stämman 2021. Styrelsen vill med detta möte säkerställa att vi inte blir tvungna att ha en interimstyrelse.

Vi rekommenderar klubbarnas ombud att samlas klubbvis för att enklare kunna diskutera samt minimera antalet uppkopplingar. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber eller tillhör riskgrupper enligt folkhälsomyndigheten, bör naturligtvis den personen sitta själv.

Kravet på klubbarna kommer vara att de skall se till att ombuden har en stabil uppkoppling, mikrofon och kamera, samt att alla ombud har en digital enhet utöver den enhet som är kopplad till mötet för att hantera omröstningar. Vi vill understryka att detta är ett viktigt möte och kräver ombudens fulla fokus, så se till att samlas där ni är utan störningsmoment.

Vi kommer den 1 april kl 19:00 att anordna ett tekniktestmöte för att säkerställa att allt fungerar som tänkt.
Anslut till mötet