SKHRFs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar denna sida löpande. 

Vårt gemensamma ansvar

Som ansvarstagande organisation fattar SKHRF beslut för att minska smittspridning. De får en direkt påverkan i hela vår organisation.

Som individ har du det yttersta ansvaret. Fundera exempelvis på om din planerade resa verkligen är nödvändig. Att friska personer fortfarande är aktiva med sina kaniner är något som SKHRF uppmuntrar.

Inga klubb- eller medlemsdispenser beviljas.

Alla verksamheter ska följa de lokala allmänna råden

På grund av ökad smittspridning inför myndigheterna vissa regionala restriktioner, i form av lokala allmänna råd. Dessa är strängare än de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för hela Sverige. SKHRF uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet efter dessa eventuella lokala allmänna råd.

Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Den fortsätta verksamheten 2021

Här hittar du information om vilken verksamhet som får genomföras inom SKHRF tillsvidare.

Alla verksamheter ska följa eventuella lokala allmänna råd i första hand.
Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. 
Det innebär framförallt att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.

Riktlinjer för arrangemang inom riksförbundet

Från och med 2021-06-01 öppnas Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds verksamhet upp helt, i enlighet med det nya besked som myndigheterna utfärdat. Länkar till samtliga beslut tagna av myndigheter hittar ni i det kommunicerade beslutet.

Från och med 2021-06-01 öppnas Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds verksamhet upp helt. 

För öppningen av verksamheten gäller följande:

 • För att klubbar ska kunna anpassa sin verksamhet och hålla den så smittsäker som möjligt finns fortfarande valet att arrangera fritt antal klubbtävlingar året ut, förutsatt att restriktionerna kvarstår. Skulle restriktioner upphäva gäller ordinarie regler gällande klubbtävlingar. Kan klubbar arrangera öppna tävlingar på ett smittsäkert sätt finns det också som alternativ.
 • Max 100 personer får vistas på platsen för arrangemanget samtidigt.
 • Det är arrangörens och deltagarens ansvar att beakta eventuella lokala restriktioner, dessa gäller i första hand. 
 • Bara utomhusverksamhet är tillåtet, oavsett vilken typ av arrangemang det gäller – träning, nybörjarkurs, tävling etc. Med undantag för lägerverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare som får bedrivas inomhus under timmarna för lägret.
 • Klubbarna ska göra en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg så att det säkerställs att samtliga delar är tagna hänsyn till. Det ifyllda riskbedömningsverktyget ska vara tillgängligt för de som önskar se det.
 • Ska tävlingar arrangeras begränsas dessa tävlingsdagar till 8h. Klasser ska därför avslutas senast 7,5h efter den tid som anges som samlingstid, detta för att ha minst 30 minuter för städning, prisutdelning och packning av eventuellt släp. 

  Tidsexempel: Om medlemmar ska vara på plats 08.00 ska samtliga klasser vara avslutade 7,5h senare, dvs kl 15.30. Då har klubben möjlighet att under resterande 30 minuter plocka undan det sista på plats.
 • Vi hänvisar alla våra medlemmar att ta kontakt med sin medlemsklubb om det finns eventuella synpunkter på klubbens hantering av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller pandemilagen.
 • Mellan datumen 24/5 och 6/6 har klubbarna möjlighet att lägga in tävlingar i Skuttli som annars inte skulle kunna läggas in på grund av den spärr som finns för att reglera paragraf 83 i TR, samt regler om utannonsering senast 2 månader innan aktuellt tävlingsdatum.
 • När det kommer till publik hänvisar vi till pandemilagen.

I arrangemangsinformationen ska det tydligt framgå vad som gäller för nedanstående punkter:

 • Hur det ser ut gällande tillgänglighet av toalett och rinnande vatten.
 • Hur det ser ut gällande tillgänglighet av smittreducerande åtgärder såsom exempelvis munskydd och handsprit.
 • Den ungefärliga storleken på den avsedda ytan för arrangemanget.
 • Samlingstiden för samtliga medlemmar.

Undantag vid ungdomsverksamhet
Vi vill klargöra att det finns skillnader mellan ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet. Ungdomsverksamhet gäller medlemmar födda 2002 och senare, och för dessa finns möjlighet till lägerverksamhet som får lov att vara inomhus. Beakta däremot vad som är lämpligt och inte i dessa tider, gör bedömningen via riskbedömningsverktyget noggrant. Under lägerverksamhet får klubbarna själva avgöra hur många vuxna som får närvara så länge klubbarna förhåller sig till de begränsningar på totala antal personer på plats som finns hos FHM. 

Ett exempel på upplägg av lägerverksamhet kan vara:
En tävlingsdag i enlighet med ovanstående restriktioner där även vuxna får deltaga på tävlingen. Efter tävlingen får ungdomarna annan aktivitet där endast vuxna lägerledare kvarblir, och denna aktivitet har ingen begränsning för utomhus- eller inomhusvistelse.

Överträdelse
Enskild medlem, eller klubb, som utför överträdelse av aktuella riktlinjer för tävlingar och annan verksamhet bestraffas med en tävlingsasvstängning på 1 månad. Det vill säga är det en enskild medlem som utför överträdelsen straffas denne, är det en klubb straffas klubben.

Vid upprepad överträdelse kan andra åtgärder vidtas.

Klassprövning
Möjlighet för klassprövning finns från och med 2021-06-01. Se tidigare inlägg av DK på hemsidans nyhetsflöde för mer information.

Inställda & flyttade arrangemang

Extra Riksförbundsstämman 2021 kommer pågå under en dag och kallelse har skickats ut till samtliga klubbar och deras medlemmar.

Jubileumstävlingen är inställd 2021

Svenska Mästerskapen pågår utredning om det går att arrangera hösten 2021

Agria Cup deltävlingar är inställda 2021

Senast uppdaterad 2021-05-23