SKHRFs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar denna sida löpande. 

Vårt gemensamma ansvar

Som ansvarstagande organisation fattar SKHRF beslut för att minska smittspridning. De får en direkt påverkan i hela vår organisation.

Som individ har du det yttersta ansvaret. Fundera exempelvis på om din planerade resa verkligen är nödvändig. Att friska personer fortfarande är aktiva med sina kaniner är något som SKHRF uppmuntrar.

Inga klubb- eller medlemsdispenser beviljas.

Alla verksamheter ska följa de lokala allmänna råden

På grund av ökad smittspridning inför myndigheterna vissa regionala restriktioner, i form av lokala allmänna råd. Dessa är strängare än de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för hela Sverige. SKHRF uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet efter dessa lokala allmänna råd.

Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Den fortsätta klubbverksamheten 2021

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKHRF tillsvidare.

Alla verksamheter ska följa de lokala allmänna råden i första hand.
Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. 
Det innebär framförallt att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.

Riktlinjer för arrangemang inom riksförbundet

All tävlingsverksamhet är inställd inom organisationen tillsvidare på grund av regeringens senaste besked den 2021-02-24 kring vad som gäller för enstaka matcher och tävlingar. Mer information går att hitta på riksidrottsförbundet och folkhälsomyndigheten.

För träningsverksamheten så har vi uppdaterat våra riktlinjer efter samtal med handläggare hos länsstyrelsen för den nationella samordningen för den tillfälliga covid-19-lagen och tjänsteman hos polisregion Västerbotten.

För officiella träningar gäller följande

  • Träningar får hållas för alla med maximalt 15 medlemmar/deltagare
  • Träningar får inte pågå i mer än 4 timmar
  • Annonser och liknande, ska inte läggas ut på öppna sociala medier utan man får nyttja sina stängda forum för detta
  • Man kan inte anmäla sig till träningen på plats, dvs. man måste ha anmält sig innan sista anmälningsdag/efteranmälningsdag och efteranmälningsdagen kan inte vara träningsdagen
  • Vid träning inomhus så räknas vi inte till officiella arrangemang och då kan vi hålla arrangemang med ett maxtak 15 deltagare.
  • Vid arrangemang utomhus uppmanar samtliga klubbar att inte välja platser där de inte kan genomföra sitt arrangemang utan att det får en massa publik. Man behöver också använda sig av rejäla avgränsningar/hägna av hela ytan inklusive plats för kanindepå.

Inställda & flyttade arrangemang

Riksförbundsstämman 2021 kommer pågå under två dagar och kallelse har skickats ut till samtliga klubbar och deras medlemmar.

Jubileumstävlingen är inställd 2021

Svenska Mästerskapen pågår utredning om det går att arrangera hösten 2021

Agria Cup deltävlingar är inställda 2021

Senast uppdaterad 2021-02-25