SKHRFs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar denna sida löpande. 

Vårt gemensamma ansvar

Som ansvarstagande organisation fattar SKHRF beslut för att minska smittspridning. De får en direkt påverkan i hela vår organisation.

Som individ har du det yttersta ansvaret. Fundera exempelvis på om din planerade resa verkligen är nödvändig. Att friska personer fortfarande är aktiva med sina kaniner är något som SKHRF uppmuntrar.

Inga klubb- eller medlemsdispenser beviljas.

SKHRF uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet efter dessa eventuella lokala allmänna råd.

Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Den fortsätta verksamheten från 2021-07-01 och framåt

Från och med 2021-07-01 öppnas Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds verksamhet upp helt, i enlighet med det nya besked som myndigheterna utfärdat. Länkar till samtliga beslut hittar ni i det kommunicerade beslutet. Här hittar du information om vilken verksamhet som får genomföras inom SKHRF.

För öppningen av verksamheten gäller följande:

  • Tidsbegränsningen tas bort. Vi vill dock lyfta till er klubbar att inte anordna större tävlingar än vad ni klarar av och att fortsatt ha en god planering. 
  • Klubbtävlingar återgår till sitt vanliga regelverk. Det innebär att klubbar från och med 1/7 endast får arrangera två klubbtävlingar utifrån ordinarie regelverk.  

Särskilda skäl föreligger för de klubbar som påverkas av regionala och lokala restriktioner där ut och inresa inte är tillåtet. Skälen innebär att man fortsatt får arrangera ett fritt antal klubbtävlingar till och med det datum som restriktionerna hävs. Därefter återgår reglerna till sitt vanliga regelverk.

All verksamhet ska följa eventuella lokala allmänna råd i första hand.
Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. 
Det innebär framförallt att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

All verksamhet ska följa pandemilagen. (Där hittar ni bl.a. regler för publik etc.)

Bara utomhusverksamhet är tillåtet
Oavsett vilken typ av arrangemang det gäller – träning, nybörjarkurs, tävling etc. så är det endast utomhusverksamhet som är tillåten. Detta kvarstår eftersom FHM endast höjt taket till 50 deltagare för privata, allmänna och offentliga tillställningar ”nivå 2”. 

Riskanalys ska göras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Klubbarna ska göra en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg så att det säkerställs att samtliga delar är tagna hänsyn till. Det ifyllda riskbedömningsverktyget ska vara tillgängligt för de som önskar se det. Riskbedömningsverktyget hittar du här.

I arrangemangsinformationen ska det tydligt framgå vad som gäller för nedanstående punkter: 

  • Hur ser det ut gällande tillgänglighet av toalett och rinnande vatten?
  • Hur ser det ut gällande tillgänglighet av smittreducerande åtgärder så som munskydd och handsprit?

Överträdelse
Enskild medlem, eller klubb, som utför överträdelse av aktuella riktlinjer för tävlingar  och annan verksamhet bestraffas med en tävlingsavstängning på en månad. Det betyder att om det är det en enskild medlem som utför överträdelsen straffas denne, är det en klubb som utför överträdelsen straffas klubben. Vid upprepad överträdelse kan andra åtgärder vidtas.

Klassprövning
Möjlighet för klassprövning finns från och med 2021-06-01. Se tidigare inlägg av DK på hemsidans nyhetsflöde för mer information.

Inställda & flyttade arrangemang

Extra Riksförbundsstämman 2021 kommer pågå under en dag och kallelse har skickats ut till samtliga klubbar och deras medlemmar.

Jubileumstävlingen är inställd 2021

Svenska Mästerskapen pågår utredning om det går att arrangera hösten 2021

Agria Cup deltävlingar är inställda 2021

Senast uppdaterad 2021-06-29