SKHRFs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar denna sida löpande. 

Vårt gemensamma ansvar

Som ansvarstagande organisation fattar SKHRF beslut för att minska smittspridning. De får en direkt påverkan i hela vår organisation.

Som individ har du det yttersta ansvaret och ska följa de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska smittspridningen i all verksamhet inom riksförbundet.

Medlemmar och anslutna föreningar behöver hålla sig uppdaterade kring vilka föreskrifter som gäller regionalt och lokalt. Regioner och kommuners enskilda allmänna föreskrifter och råd ska följas dvs. har kommunen restriktioner om att organiserad träning inte får hållas så ska detta följas.

Inga klubb- eller medlemsdispenser beviljas.

Den fortsätta klubbverksamheten 2021

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKHRF tillsvidare. Se vårt senaste styrelsebeslut för bedömning av rådande läge i samhället och vår verksamhet.

Tävlingsverksamheten

Tävlingsverksamheten är pausad tillsvidare utifrån rådande pandemi i samhället. Riksförbundsstyrelsen håller sig kontinuerligt uppdaterade kring regeringens och myndigheternas beslut och har som målsättning att öppna upp för att tävlingar ska kunna ske på lika villkor och ett smittskyddssäkert sätt.

Träningsverksamheten

Träningsverksamheten och inofficiella distanstävlingar i klubbregi är tillåten inom riksförbundet. För dessa gäller förutom det som står på denna sida även följande:

  • Träningarna och distanstävlingar ska hållas lokalt dvs. träningar på flera ställen samtidigt kan behövas .
  • Vid träning och distanstävling inomhus får det maximalt vara 8 personer i lokalen samtidigt. Ingen trängsel får ske i lokalen eller i anslutning till lokalen. dvs. klubben behöver ”dela upp pass” för medlemmar.
Relaterad information
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Sveriges riksdag
Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Svensk författningssamling

Inställda & flyttade arrangemang

Riksförbundsstämman arrangeras digitalt över 2 dagar 17-18 april 2021.

Jubileumstävlingen är inställd för 2021.

Svenska Mästerskapen i rak och längd samt krok och höjd är ambitionen att vi tillsammans med berörda föreningar ska kunna genomföra dessa under hösten 2021.

Agria Cup deltävlingar är inställda för 2021.

Styrelse- och årsmöten 2020-2021

De försiktighetsåtgärder som rekommenderas av ansvariga myndigheter innebär stora svårigheter för föreningsverksamheten i allmänhet och i synnerhet genomförandet av fysiska styrelse- och årsmöten.

SKHRF avråder klubbar från att arrangera fysiska styrelse- och årsmöten. Avrådan sker mot bakgrund av att medlemmar har olika förutsättningar till att delta i möten och det finns goda möjligheter för att kunna genomföra styrelse- och årsmöten digitalt.

Senast uppdaterad 2021-01-17