SKHRFs åtgärder mot covid-19

Här samlar vi information om de aktuella åtgärder som Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vidtagit med anledning av coronavirusets spridning. Vi uppdaterar denna sida löpande. 

Vårt gemensamma ansvar

Som ansvarstagande organisation fattar SKHRF beslut för att minska smittspridning. De får en direkt påverkan i hela vår organisation.

Som individ har du det yttersta ansvaret. Fundera exempelvis på om din planerade resa verkligen är nödvändig. Att friska personer fortfarande är aktiva med sina kaniner är något som SKHRF uppmuntrar.

Inga klubb- eller medlemsdispenser beviljas.

Alla verksamheter ska följa de lokala allmänna råden

På grund av ökad smittspridning inför myndigheterna vissa regionala restriktioner, i form av lokala allmänna råd. Dessa är strängare än de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för hela Sverige. SKHRF uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och anpassa sin klubbverksamhet efter dessa lokala allmänna råd.

Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Den fortsätta klubbverksamheten 2020/2021

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKHRF tillsvidare.

Alla verksamheter ska följa de lokala allmänna råden i första hand.
Lokala allmänna råd – läs vad som gäller i din region.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. 
Det innebär framförallt att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

 • Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.
 • I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.
 • Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.
 • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
 • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 49 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (förare, familj, publik med flera) som kommer att närvara.

Riktlinjer för tävlingar

 • Maxgränsen för tävlingstiden är 4 timmar.
 • Maxgränsen för förare är 35 stycken personer.
 • Alla klasser ska dömas live i SKUTTLI.
 • Endast klubbtävlingar eller samarbetestävling inom sin tilldelade grupp.
 • Det ska gå minst en (1) dag mellan arrangemang, dvs. hålls en tävling på lördagen är det först på måndagen veckan efter det är okej att arrangera nästa arrangemang
 • Minst en toalett i nära anslutning till tävlingsplatsen, rinnande varmt vatten, tvål och handsprit ska finnas.

Riktlinjer för alla övriga verksamheter

 • Maxgräns för verksamheten är 4 timmar.
 • Maxgräns för förare är 35 stycken.
 • Endast verksamhet inom klubben.
 • Det ska gå minst en (1) dag mellan aktivitet, dvs. hålls en aktivitet på lördagen är det först på måndagen veckan efter det är okej att arrangera nästa aktivitet.
 • Minst en toalett i nära anslutning till aktiviteten, rinnande varmt vatten, tvål och handsprit ska finnas.

Riktlinjer för tävlingar inomhus

 • Information ska finnas om lokalens storlek
 • Beskrivning ska finnas över kanindepå (plats, inomhus, utomhus m.m)
 • Om det kommer att arrangeras enkla eller dubbla banor.
 • Minst en meter ska hållas mellan olika hushålls transportburar.
 • Trängsel får inte förekomma i lokalen.

Riktlinjer för samarbetsklubbar

För medlemmar som bor i regioner med lokala allmänna råd så är det förbjudet att starta inom samarbetet, dvs reglerna för samarbetsklubbar gäller inte.

Medlemmar i klubbar inom samarbetet får besöka varandra, vilket öppnar upp för att hjälpas åt med arrangemang men också möjligheten till att tävla om certifikat.

 • Medlemmar får endast besöka klubbar inom sin grupp.
 • Certifikat får delas ut .
 • Det ska tydligt framgå att tävlingen är inom samarbetet.

Grupp 1: ACKH, BDKH, NNKH och AKH

Grupp 2: SHKH, HäKH, JKH och YKH

Grupp 3: WKH, BLKH och GTKH

Grupp 4: ROKH och ULKH

Grupp 5: 08KT, GOKH, GKT och STKH 

Grupp 6: ÖKH, MKH och NyKH

Grupp 7: NVHK, VKH och ÖLKH

Grupp 8: NVKH och SVKH

Grupp 9: SMKH, KOKH, ÖSKH och SKH

Inställda & flyttade arrangemang

Riksförbundsstämman 2020 utfördes digitalt, men inga motioner avhandlades utan bordlades till stämman för 2021. Stämman kommer pågå under två dagar nästa år, detta för att kunna säkerställa att det finns tid för det som inte kunde diskuteras i år.

Jubileumstävlingen arrangerades inte 2020. Eftersom det inte inkommit några ansökningar för jubileumstävlingen 2021 är även denna inställd.

Svenska Mästerskapen i rak och längd samt krok och höjd är inställt 2020. Arrangörerna kommer istället arrangera respektive SM 2021.

Samtliga Agria Cup deltävlingar är inställda. Agria Cup återkommer 2021 med nya arrangörer.

Datum och mer information kring nästa års förbundsarrangemang annonseras inom kort.

Styrelse- och årsmöten 2020-2021

De försiktighetsåtgärder som rekommenderas av ansvariga myndigheter innebär stora svårigheter för föreningsverksamheten i allmänhet och i synnerhet genomförandet av fysiska styrelse- och årsmöten.

SKHRF avråder klubbar från att arrangera fysiska styrelse- och årsmöten. Avrådan sker mot bakgrund av att medlemmar har olika förutsättningar till att delta i möten och det finns goda möjligheter för att kunna genomföra styrelse- och årsmöten digitalt.

Vår avrådan ska inte anses utgöra ett förbud mot fysiska möten, de som ändå vill arrangera sådana möten uppmanas att ta hänsyn till de personer som inte vill eller kan delta på plats och ge dessa personer möjlighet att delta på annat sätt. Vi anser att det är viktigt att tillgodose allas behov för en god föreningsdemokratin.

Riksförbundsstämman 2021

Mer information kommer att komma innan årets slut.

Senast uppdaterad 2020-11-13