Sjukdomskommitén söker ny medlem!

Sjukdomskommitén söker ny medlem till gruppen, vi jobbar framförallt med smittskydd kring RVHD men också andra frågor.

Kontakta styrelsen@skhrf.se om intresserad!