Sätt att förbättra den ekonomiska situationen inom klubben

När inkomsten från tävlingar i nuläget uteblir så kan det vara bra att få lite inspiration på andra inkomstkällor.

En av de mest klassiska inkomstkällorna är försäljning. Det finns en mängd olika företag som erbjuder föreningar pengar för försäljning av deras produkter. https://www.laget.se/tjana-pengar är ett exempel på en sida där det går att hitta en mängd olika företag som erbjuden denna tjänst. Även en googlesökning bort går det att hitta ännu fler företag många gånger även lokala företag.

Hur mycket kan en sådan här försäljning ge klubben tro. Västerbottens Kaninhoppare är en klubb som i flera år haft denna typ av försäljningar. I höstas sålde de för New Body och tjänade då 6882kr. Nu i vår har de sålt kryddor för 5382kr.

Västra Götalands Kaninhoppare sålde i mindre skala, kakor från kakservice och fick då ihop över 5000kr.

Skånes Kaninhoppare och Lunds Kaninhoppare har tillsammans sålt kakor och chips inför SM för att kunna göra det där lilla extra som budgeten från början inte riktigt tillät. Efter 644 sålda kakburkar blev förtjänsten 12 880kr och för chipsförsäljningen blev förtjänsten 5760kr efter 576 sålda chipspåsar. Detta resulterade alltså i 18 640kr extra att lägga in i klubbarnas SM-budget. Nu kan man tro att det är lättare för att de är två klubbar med en bra bit över 100 medlemmar gemensamt. Men det var endast 20 medlemmar som sålde kakor och 17 medlemmar som sålde chips (flesta av dem givetvis samma som sålde både kakor och chips)

Ett annat sätt att få in extra pengar är bidrag och fonder. En klubb som lärt sig att få in pengar på detta sätt är Hälsinge KH. Förbundet frågar Melina Svensk Larm kring detta och hon säger såhär:

Saxat från https://forening.se/pengar/bidrag/

Kommunala bidrag
De flesta kommuner ger ekonomiska bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom kommunen. Oftast prioriteras verksamhet för vissa grupper, t.ex. barn och ungdomar. Olika kommuner har olika typer av bidrag. Vanliga bidrag är:
• Aktivitetsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att stödja aktiviteter för olika målgrupper.
• Lokalkostnadsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att underlätta för föreningar att hyra lokal eller annan mötesplats. Läs mer under Verksamhetsplatser.
• Utbildningsbidrag: syftet med denna typ av bidrag är att stödja föreningens utveckling.
• Grundbidrag: bidraget syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet.

Kommunen ställer ofta ett antal villkor för att föreningen ska kunna ansöka om bidrag. Det kan handla om att föreningen ska ha ett visst antal medlemmar eller att föreningen ska bedriva verksamhet för en speciell målgrupp. Ofta ställs kravet att föreningen måste vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer. Den grundläggande principen är att medlemmarna ska ha möjlighet att på årsmötet besluta vem som ska sitta i styrelsen och att föreningen har antagit stadgar som reglerar detta.

Bidrag till ideella föreningar hanteras oftast av en fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller idrottsförvaltning. Ibland sammanslaget till en, ibland uppdelat efter olika verksamhetsområden. Gå in på din kommuns hemsida för att läsa mer om detta.

Föreningen bör kontrollera att den uppfyller de villkor som kommunen ställer. För att söka aktivitetsbidrag krävs det vanligtvis att föreningen dokumenterar sina aktiviteter på det sätt som kommunen har beslutat om. Ofta har kommunen blanketter eller mallar som ska användas vid bidragsansökan. Självklart är det viktigt att föreningen har ett aktuell medlemsregister som ligger till grund för bidragsansökan.

Hudiksvalls kommun har ett bidrag som heter Lokalt aktivitetsstöd. Detta bidrag får vår förening för sammankomster i klubben. Hudiksvalls kommun har som krav att
• Minst tre deltagare i åldern 7-25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare
• Som varar minst en timme (60 minuter)
• Som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande

Dvs vi får bidrag för våra träningar, hinderbyggardagar, när vi träffas för påskpyssel, julbak mm. Dock får vi bara räkna in de medlemmar som är i åldern 7-25 år men majoriteten av våra medlemmar är inom det spannet. Tävlingar räknas inte in till detta men skulle vi ha en träff innan tävlingen på minst en timme så skulle vi även få räkna den till en sammankomst. Bidragets storlek var nu sist på 32 kr per sammankomst och 2 kr per deltagande medlem. Dvs vid varje träningar på 15 personer så får vi 62 kr. Låt säga att vi träffas en gång i veckan 40 veckor på året så är det nästan 2500 kr per år.
Vissa kommuner har även arrangemangsbidrag som man kan söka från till exempel om man ska arrangera SM eller Agria cup eller andra tävlingar som är lite större och ett speciellt arrangemang.

Alla föreningar som är ansluten till Idrott Online registrerar närvaron där men vi tillhör de föreningar som skickar in en blankett för att redovisa närvaron då vi inte är ansluten till Idrott Online.

Det vill säga de flesta kommuner ger bidrag till föreningar för att hyra lokaler för speciella tillfällen ex större arrangemang eller speciella tävlingar. Vissa kommuner har även att registrerade föreningar i kommunen hyr deras lokaler till ett rabatterat pris. Aktivitetsbidrag kan fås för ex träningar och klubbdagar. Samt utbildningsbidrag till föreningar kan nyttjas till domarutbildningar.

Vissa företag ger årligen bidrag till föreningar. Exempel Hälsinglands sparbank skriver så här: ”Att ge tillbaka är en del av vår affärsidé och det tänker vi fortsätta med. Vi vill skapa en hållbar tillväxt, fler arbetstillfällen, bra utbildning, ett rikt kulturliv, ett bredare idrottsliv och livskvalitet i våra verksamhetsområden.” Därifrån fick vi bidrag till vårt SM 2016 med drygt 7000 kr.

Vissa personer och företag har även fonder som man kan söka pengar från. Vi har turen att ha Iggesunds Sociala Fond som ger bidrag till föreningars investeringar och Stiftelsen Gunnar och Lars G Sundblads Ungdoms- och Understödsfond ger bidrag till ungdomsverksamhet. Därifrån får vi varje år mellan 7-15 000 för att bedriva vår verksamhet samt att vid inköp av material så har vi fått hinder 3 gånger (3-4 hinder varje gång), ett tält, muurikka med tillbehör, inredning till släpvagnen, högtalaranläggning mm. Dessa fonder har varit oss till väldigt stort stöd och samtidigt så är dom väldigt insatta i vår verksamhet hur den bedrivs och dom vet vad kaninhoppning är då vi är en klubb som syns en hel del på uppvisningar, nationaldagsfiranden och julmarknader. Samtidigt har dessa fonder varit med oss från den tiden när vi första gången sökte för vår verksamhet och var 8 st medlemmar och där vi sedan har växt till en klubb på ett stadigt antal medlemmar på 50 st. Dom har fått varit med på vår tillväxt och fått höra vår uppskattning och vilken skillnad ekonomiska medel i en förening kan göra.

Att synas på aktiviteter runt om i ens upptagningsområde kanske inte ger så mycket nya medlemmar men att förmedla kunskapen vad kaninhoppning är för något skapar i långa loppet en större förståelse för vad vår sport innebär. Vi har vissa återkommande arrangemang där vi är och har uppvisning men framförallt prova på hoppning där barn och vuxna tillsammans med oss får prova på att hoppa med våra kaniner och det har blivit ett väldigt uppskattat inslag hos många och vi har fått höra att kaninhoppningen är lika bra och ibland ett större dragplåster till familjedagen än ponnyridning. Att företag och kommunen vet vad vi håller på med och ser att det vi gör är uppskattat av barn och ungdomar tror jag ger större möjlighet till sponsring och bidrag också.

Vi från Förbundsstyrelsen hoppas denna text kan vara till hjälp för klubbarna för att underlätta sin ekonomiska situation. Det kräver lite arbete och efterforskning, men kan också ge mycket goda resultat.