Sammanfattning Domarkonferensen 2021

Oktobers domarbrev är en sammanfattning av vad som lyftes upp på domarkonferensen 23/10. Under december kommer vi också återkomma med en sammanställning av de nya reglerna för 2021 (de som berör TR och själva tävlandet).

I bifogad fil hittar ni sammanfattningen, det finns även bilagt ett dokument som visar vilka punkter som kom upp kring krokbanor i stort i varje grupp. Observera att det bara är bilagt för att visa vad som lyftes upp och det som hela gruppen kom fram till återges i sammanfattningen

Sammanfattning-domarkonferensen-2021

Sammanstallning-krokbaneovning