RVHD karantäner

Plats: Säljeryd, Ingelstad med 1 mils radie
Senaste dödsfall: 1 aug
Misstankegrad: prel bekräftat av SVA RVHD
Tid: tom 1 sept
(Kan komma att förlängas)

Plats: Perstorp med 1 mils radie
Senaste dödsfall: 2 aug
Misstankegrad: Stark misstanke av RVHD
Tid: tom 3 sept
(Kan komma att förlängas)