RVHD-grupp

Med detta inlägg vill jag gå ut med ett litet extra utropstecken och en vädjan av hjälp från styrelsen riktad mot samtliga av förbundets medlemmar! Vi får dagligen in tips, oro och diverse olika saker som har anknytning till RVHD och smittsamma sjukdomar i allmänhet. Detta tycker vi är jättebra att man är uppmärksam och vill vara med i arbetet för att vi ska kunna ha en säkrare sport! Men förbundsstyrelsen har i detta läge hamnat i en sits där vi omöjligt kan hantera all information som inkommer på ett bra och konstruktivt sätt. Vi har massor med ärenden av andra slag som behöver adresseras och många av oss som är invalda gick inte in i styrelsen för att jobba med smittskydd och detta kväver tyvärr energin något och vi är därför i stort behov av hjälp!

Vi behöver kort och gott hjälp med detta för att karantäner och annat smittskyddsrelaterat ska kunna gå ut på ett korrekt sätt! Vi vet att det finns massor i vårt avlånga land som ofta uppdaterar oss och hjälper med information i dessa frågor och tror att ni kan vara en stor fördel om vi som förbund kan ta del av ert brinnande engagemang i frågan!

Vi planerar alltså att sätta ihop en grupp bestående av en sammankallande som har huvudansvaret för arbetet, en representant från styrelsen samt “vanliga” medlemmar i gruppen. Vi jobbar mycket utifrån en plattform som heter trello men sammankallande för själv välja passande plats att utföra arbetet på. Gruppen tar fram förslag på karantäner som förbundsstyrelsen därefter tar beslut om. Vi har arbetat på liknande sätt tidigare inom styrelsen och detta har fungerat mycket väl.

Kontakta styrelsen@skhrf.se för mer info och intresseanmälan!