Domarguider- Protokoll banklass

Protokoll banklass

Beroende på vilken bedömning du kör så får kaninerna hoppa olika antal omgångar. Men hur du räknar är detsamma oavsett om du kör bedömning A, C, D eller kanske E eller B. Den som vinner är kaninen med minst antal fel och snabbast totala tid.

Innan klassen startar

Har du kanske ett protokoll som ser ut så här: ​ 

(finns plats för 15st ekipage på ett protokollark, men de visas inte i bilden) 

Kolla över protokollet snabbt. Kanske är det någon kanin som skall strykas av någon anledning? För att få starta så måste det stå ett registreringsnummer på protokollet i alla klasser utom miniklassen. Kaniner utan registreringsnummer får inte starta och skulle det ha missats så ska kaniner utan registreringsnummer strykas så snart det upptäcks om man som domare inte får registreringsnumret snarast. (en kanin som stryks räknas ej med i antalet starter om den blev struken innan den varit på banan, antal starter blir då mindre, ex. 11 starter från början, 2 strykningar = 9 starter). Detta är en av anledningarna till att man ska vänta att skriva i protokollhuvudet så antal starter kan ändras. Föreställ er på kommande bilder att registreringsnummer står på alla kaniner.

I detta exempel hade vi ingen strykning men det finns en annan sak

Curry tävlar utom tävlan. Ofta brukar den som gör protokollen skriva detta lägst ut (i placeringsrutan) men inta alltid. Detta kan du skriva till direkt, vilket är gjort ovan (röd färg). Du kan även skriva till dagens datum. 

Klassen drar igång

Innan du drar igång klassen nämner du vilken bedömning det är. Har inget annat sagts är det bedömning C du säger. 

Kaninerna hoppar första omgången och det ser ut som följer: ​

När alla hoppat ser det ut som följer med fel och tid. Det är bedömning C och du ska välja vilka som får hoppa final.  

Har man en större klass kan man ibland köra en tredjedel till final, i en mindre klass som denna kanske man låter hälften hoppa final. I riktigt stora klasser kanske endast en fjärdedel går till final. 

OBS!
Du måste minst ta lika många starter till final som du har placeringar att dela ut i klassen. Gärna fler till final!
Du låter kaniner med 2 fel och mindre gå till final, det är 4 st. Du ändrar banan för finalen och sen drar finalen igång. Då alla hoppat final ser det ut såhär:

Nu är det bara att räkna ut totala antalet fel samt tid. Ofta räknar domaren ut totala antalet fel och tid efter att ekipaget gått i mål i finalen och innan nästa ekipage startar. Då är det efter klassens slut bara att räkna ut antalet placeringar och fylla i protokollhuvudet. 

​Totala antalet fel och tid är nu ifyllt (lila färg): 

Nu är det dags att räkna ut protokollet och ge varje kanin en placering.

Kom ihåg!
Minst antal fel och snabbast tid är det som gäller!

Prova gärna att räkna ut protokollet själv. På nästa blad finns facit och hur du går till väga:

Uträkning av resultat

Börja med 1:an, sedan 2:an o.s.v. Börja med att titta på totala antalet fel kaninerna har: 

Vi har fyra kaniner som hoppat final. Vi har en kanin på totalt 3 fel, och 3 st kaniner på totalt 4 fel. Vi kan därför direkt räkna ut vem som vann klassen, för lägst antal fel var 3 fel och det hade endast ett ekipage. 

För att sära på de kaninerna som hade totalt fyra fel och för att bestämma vem som kommer 2:a, 3:a och 4:a får vi titta på tiden. 

​Den kaninen med snabbaste tid får högsta placeringen (i detta fallet 2:a platsen), den med näst snabbaste får näst högsta placeringen (i detta fall 3:e platsen) o.s.v. Hade vi haft fler startande och ex. någon kanin haft totalt fem fel hade den kaninen kommit efter alla med fyra fel (oavsett vilken tid). Titta alltid på felen först. Vid samma antal fel, då kollar man på tiden.

​Nu har alla som hoppade final fått placering. Då fortsätter man med de kaninerna som endast hoppade grunden (för många fel för final). De ska också få en placering. 2 fel och mindre fick hoppa final. Cecilia och Sweetys Apple Tini hade 3 fel (ingen final) men av de som missade finalen hade de minst antal fel och får då placeringen 5. Vilken placering beror på antal till final, nu var det fyra till final och de fick då placering 1-4. Därför blir den med minst antal fel och snabbast tid i grunden den som får nästa placering, placering 5. Efter Cecilia och Timmy har vi endast en placering kvar att dela ut och således blir Emilia och None 6:a i klassen. Hela protokollet uträknat ser ut såhär:

Protokollhuvudet

Nu är det dags att fylla i protokollhuvudet. Detta gör du i vilken ordning som du vill (med undantag av att du skriver din underskrift allra sist).

Bed: Under bed (bedömning) skriver du vilken bedömning du kört.  I vårt exempel:  Bed C
Sida nr: Om du har flera protokollblad skriver du ex. sida.nr: 1/3 (1 av 3) på protokollblad 1, 2/3 (2 av 3) på protokollblad 2 o.s.v. I vårt exempel:  1/1 (endast 1 protokollblad)
Antal starter:Hur många starter är det i klassen. Räkna!
Obs!
Eventuella strykningar räknas inte med
Kaniner som blivit opl räknas med i startantalet (ordinarie startantal)
Kaniner utom tävlan, UT skriver du + antal UT.
I vårt exempel:  6 +1 (+1 = 1 st utom tävlan (UT))
Antal till final: Detta är bara att räkna. Tänk på att ibland hoppar kaniner som är UT final, då skriver du ex. 4+1 till final (4 ordinarie starter + 1 UT hoppade final). I vårt exempel:  4 st
Antal plac: Antalet placeringar i klassen beror på antalet starter (se reglementet): 6-10 starter ger 2 pinnar och 2 placeringar I vårt exempel: 2 st (1:an och 2:an får placering och pinne)
Det är bra om du som domare markerar vilka som får placering på protokollet, ex. ringar in 1:an och 2:an, eller sätter en pil vid dessa. Detta underlättar att hitta de placerade vid ex. prisutdelningen.
Avgift RF:  Till riksförbundet betalar man in 2:- per ordinarie start. Hur många kronor man ska betala för klassen ska skrivas på protokollet.

UT räknas ej med! För att lättare se vilka som ska räknas med är det då lätt om du skrivit ex. antal starter: 6+1. Du ska räkna 2 kronor endast för ordinarie startande (i detta fall 6 st)
I vårt exempel:  blir det 6 x 2 = 12
12:-
Domarens klubb och medl.nr: I denna ruta fyller du i din klubb och medlemsnummer. Ex. ULKH 3747. ULKH är klubb och 3747 är medlemsnummer. En del skriver annars 9-3747. Det är egentligen samma sak, siffran 9 är ULKH:s klubbsiffra i riksförbundet och står alltså för ULKH. I vårt exempel:  9-3747
Underskrifter Be din tidtagare eller dina tidtagare (om du haft 2 st) att skriva under protokollet. Om du själv haft ett tidtagarur måste du skriva ditt eget namn också under tidtagare, alternativt kan du skriva ”+ domare”.

Sist skriver du under med ditt namn på domarens underskrift.

Såhär ser protokollet ut nu, ifyllt och klart: