Verksamhet och utvecklingskommitén

Verksamhets och utvecklingskommittén (VK) ansvarar för att jobba utvecklande för förbundet. VK är en relativt ung kommitté som under våra första år utvecklat flertalet handböcker som går att finna på hemsidan. Utöver det utvärderar vi de olika förbundsarrangemang som sker under året. Utifrån det plockar vi upp vad som är bra att tänka på, men även vilka fallgropar det går att undvika. Detta leder till kontinuerlig uppdatering av våra handböcker. Vi finns även till hands för de föreningar som vill ha tips och råd i sin verksamhet.
VK har även ett övergripande ansvar för SKHRFs Likabehandlingsplan.

Kommittén är åter upptagen, men söker fler medlemmar. Är du intresserad av att vara en del av VK’s verksamhet? Tveka inte att höra av dig till förbundsstyrelsen på styrelsen@skhrf.se.

Kommittén består av:
Sofiie Hassleberg, Södra Västkustens Kaninhoppare – sammankallande
Freya Pocock Johansson, Södra Västkustens Kaninhoppare – styrelserepresentant