Domarkommittén

DK ska fungera som en mentor som ansvarar för att domarna får ta del av information kring nya regler och bestämmelser. DK ska också jobba för att domarna känner sig trygga i sin bedömning och eftersträvar en likhet i bedömningen landet över. DK’s arbetsområden utgårs av domarlägret, domarkonferens, domarrapporter, SM domare samt att ha en stöttande roll gentemot förbundets domare.

Kommittén består av:
Jennie Svensk, Hälsinge Kaninhoppare – Sammankallande samt styrelserepresentant
Erica Svensson, Värmlands Kaninhoppare
Erika Djerf, Östergötlands Kaninhoppare
Louise Sjödelius, Västra Götalands Kaninhoppare
Ellen V. Dowling, 08 Kaninhoppar Team
Anna Jönsson, Öresunds Kaninhoppare

Kontakt: dk@skhrf.se

Domarkommitténs kommande planering

Kan du inte se plandisc klicka här