Domarkommittén

DK ska fungera som en mentor som ansvarar för att domarna får ta del av information kring nya regler och bestämmelser. DK ska också jobba för att domarna känner sig trygga i sin bedömning och eftersträvar en likhet i bedömningen landet över. DK’s arbetsområden utgårs av domarlägret, domarkonferens, domarrapporter, SM domare samt att ha en stöttande roll gentemot förbundets domare.

Kommittén består av:
Louise Sjödelius, Västra Götalands Kaninhoppare – Sammankallande
Emma Berntsson Lundberg, Skåne Kaninhoppare – Mailansvarig
Melina Svensk Larm, Hälsinge Kaninhoppare
Erica Svensson, Värmlands Kaninhoppare
Stina Pettersson, Mälardalens Kaninhoppare
Felicia Ragnarsson, Västerbottens Kaninhoppare
Jennie Svensk, Hälsinge Kaninhoppare – Styrelsens representant

Kontakt: dk@skhrf.se

Domarkommitténs kommande planering

Kan du inte se plandisc klicka här