Centralstyrelsen

Förbundsstyrelsen, FS, väljs av förbundsstämman och handlägger förvaltningen av Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds angelägenheter i enlighet med vad som beslutas av förbundsstämman samt SKHRFs stadgar.

Förbundsstyrelsen har nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Vid varje förbundsstämma väljs drygt hälften av ledamöterna, mandattiden för ordinarie ledamöter är två år. Förbundsstyrelsen har cirka två fysiska möten per år och organiserar sitt arbete via kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéerna bereder och beslutar i ärenden inom sitt fackområde men samtliga beslut fastställs slutligt av FS. Varje kommitté leds normalt av en ledamot i Förbundsstyrelsen. Alla beslut som kommittéerna fattar kan överklagas till FS.

Förbundsstyrelsen 2019-2020

Ordförande
Linda Arvidsson

Ordinarie ledamot
Jennie Svensk

Ordinarie ledamot
Maria Ljung

Suppleant
Freya Pocock Johansson

Vice ordförande
Johanna Höckerbo

Ordinarie ledamot
Frida Rydberg

Ordinarie ledamot
Moa Alvkäll

Suppleant
Larina Zetterström

Kassör
Tarkan Sönmez

Ordinarie ledamot
Päpple Holst-Wik

Ordinarie ledamot
Elin Lundkvist

Suppleant
Vakant

Kontakta Förbundsstyrelsen

E-post: styrelsen@skhrf.se

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Tarkan Sönmez
Poppelvägen 3
141 41, Huddinge

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Mötesdatum

2019

  • Finns inget möte inbokat

2020

  • Finns inget möte inbokat