Nyhetsbrev Januari

MÅNADSBREV JANUARI 2020

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Nytt år nya möjligheter har jag hört att det ska vara, så vi håller tummarna för ett underbart kaninhopparår!

Glöm inte!

 • Att skriva och skicka in era motioner och stadgeändringar i god tid sista dag 4/3-20!
 • Nominera eldsjälar och skicka in senast 4/3-20!
 • Den 1/3 är sista ansökningsdag för domarlägret, se separat annons från DK. 
 • Sista datum för intresseanmälan av arrangemanget Krok SM 2020, 1 februari. Samt kompletterande underlag 1 mars.


VERKSAMHET OCH UTVECKLINGSSKOMMITÈN
Verksamhetskommitén söker personer som kan tänka sig hjälpa till med deras arbete i förbundet! Jobbar bland annat med att ta fram arrangemangshandböker men också med utvärderande av arrangemang, även ibland också sådant som inkommit till styrelsen gällande likabehandlingsplanen. Vill du hjälpa förbundet framåt? Maila vk@skhrf.se 

KOMMUNIKATIONSREGLER GÄLLANDE FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Jag vill börja med att nämna att vi som så många andra i detta kaninhopparsverige jobbar ideellt och detta innebär att vi inte alltid kan ha den snabba handläggning som ibland skulle önskats! 

 • Det finns inget AKUT för oss utan man måste respektera att saker kan ta tid, sjukdomsfall är det enda som har högsta prioritet men även detta kräver viss handläggningstid.
 • Vi kommer alltid hänvisa till den del av förbundsstyrelsen som har hand om specifika ärenden även om det kan tyckas att den enskilde ledamoten ska kunna svara på frågan.  
 • Vi kommer inte svara på diskussioner på våra sociala medier utan alla funderingar hänvisas till styrelsen@skhrf.se
 • Vi ska alltid skriva under med namn när vi svarar på mejl eller dylikt för att det ska lätt gå hänvisa till vem som svarat och hållit i en viss dialog. 


KVALSTER

Efter att förbundsstyrelsen av årstämman blev ålagda att ta fram lämpliga karenstider för kvalsterbehanling har vi efter efterforskning tagit fram:

Kaniner som behandlats med läkemedel avsedda för kvalsterbehandling skall hållas i karantän i 14 dagar efter avslutad behandling. 


SKUTTLI

Tips! Det finns nu en ny funktion där man kan arrangera olika klubbevenamang som inte är tävlingar, det kan vara allt ifrån det egna årsmötet eller något annan rolig sammankomst.

Nya klubbadmins
Många klubbar har haft eller ska ha årsmöte, det händer att man byter personer som ska vara ansvariga för administrativt arbete i klubben. Önskar man ändra ansvariga i Skuttli, kontakta styrelsen@skhrf.se , Frida eller Jennie kan därefter hjälpa er med det. Fortsatt gäller det endast två personer i klubben som ska högre behörighet om inte särskilda skäl föreligger och kan anges. 

ANSÖKNINGSSYSTEMET

Ansökningssystemet ser ut som följer: 

1 maj året innan ska en intresseanmälan vara förbundet tillhanda och innehålla:

 • Vilket arrangemang det gäller, ett tidsspann på 1 månad när arrangemanget ska hållas.
 • En bekräftelse om samtycke att ta emot ersättning från Agria/SKHRF samt uppgifter till kontaktperson för arrangemanget. Därefter tilldelas klubbarna arrangemangen och kan därmed börja med bokningar och diverse planering.
 • Den 1 oktober året före aktuellt arrangemang ska ett komplett underlag skickas in med exakt datum, plats, ort, förslag på boende, eventuellt tävlingsprogram samt eventuellt motivering om varför viss summa ersättning. Inkommer inget kompletterande underlag ställs arrangemanget in. 

Detta gäller alltså samtliga Agria-deltävlingar, Årsstämman, Domarläger samt SM.  

OBS! Glöm inte den förlängda intresse anmälningstiden till SM KROK 2020!

STÄMMAN
Stämman med allt vad det innebär närmar sig med stormsteg, detta innebär att vi väntar oss massor med intressanta motioner från både klubbar och enskilda medlemmar! Glöm inte bort att skriva dessa och skicka in till oss i god tid. Stageändringarna är  för tillfället skickade till samtliga klubbar denna version är sista som finns tillgänglig tills dess att vi röstar om den på stämman!

Eldsjälsnomineringar är också väldigt viktigt att ni börjar fundera på också, jag vet att det finns massor av människor i detta avlånga land som förtjänar en nominering!

OBS! Glöm inte att sondera terrängen för nya personer till styrelsen men också sådana som kan tänka sig ställa upp i valberedningen eller som förbundets revisor!

ARRANGEMANG 2020 

 • 4-5 april, Årsstämma samt föreläsning och utbildningsdag, Örebro. ARR: Förbundsstyrelsen 
 • 23-24 maj, Svenska Mästerskapen i rakbana och längdhopp, Flyinge. ARR: SKH + LKH 
 • 11-12 juli, Agria cup deltävling 1, Falsterbo, ARR: SKH 
 • 25-26 juli, Agria cup deltävling 2, Linköping, ARR: ÖKH 

Detta var allt för denna gång, hoppas ni känner er lite klokare och om ni har några frågor är det i vanlig ordning bara att maila till styrelsen@skhrf.se.Mina bästa hälsningar
Linda Arvidsson, Ordförande Sveriges Kaninhoppares Riksförbund