Medlemmar – se hit!

Förbundet har fått frågan om vi är intresserade att deltaga i Talang 2022 som kommer gå på Tv4 nästa år. Vi vänder oss därför till er medlemmar för att se om det finns någon som är intresserad. Kanske har du en extra duktig höjd eller längdkanin som är sugen på att visa upp sig, eller en kanin som besitter annan kapacitet?

Inspelning sker redan detta året under oktober månad i Stockholm.

Om du tycker att detta låter spännande, kontakta förbundsstyrelsen på styrelsen@skhrf.se. Det går då även att få mer information.

Allt gott från oss i förbundsstyrelsen, genom Angelina