MÅNADSBREV SEPTEMBER

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Hej,

Nedan finner ni månadsbrevet för september månad. Jag önskar er en trevlig läsning, och uppmanar er till att även påminna era kompisar att läsa!

COVID-19
Folkhälsomyndigheten förväntas att ta steg 4 i regeringens avvecklingsplan av covidrestriktionerna den 29 september. Förutsatt att detta sker fattade förbundsstyrelsen den 11 september beslut om att tillåta tävlingar även inomhus från och med den 29 september. Vi vill betona att fortsatt vara noga med handhygien, se till att hålla avstånd och bedöma vad som är rimligt och inte rimligt med pandemin i beaktande.

Klubbar med avslutade prövoår
Nordvärmlands Hoppkaninteam (NVHT), Arjeplogs Kaninhoppare (AKH) och Gute Kaninhoppartem (GKT) är numera anslutna till Sveriges Kaninhoppares Riksförbund. Vi önskar er välkomna och fortsatt lycka till!

Rak och längd SM 2021
Vi kan nu meddela att även ett datum är satt för rak och längd SM 2021. Arrangemanget kommer genomföras den 6-7 november, som planerat i ett samarbete mellan Skånes Kaninhoppare och Öresunds Kaninhoppare, på Flyinge Kungsgård i Skåne. För mer information kring arrangemanget hänvisar vi er till arrangörerna. 

Förbundsstyrelsen har diskuterat huruvida vi ställer oss till paragraf 136 som rör kvalgräns till längd SM med pandemin i beaktande. Vi bedömer att det har funnits möjlighet och fortfarande finns möjlighet att uppnå kraven för att få tävla då tidsspannet är så pass stort. Något undantag kommer därför inte göras. 

Kontakt med förbundsstyrelsen och våra kommittéer
Från och med idag den 23 september kommer nya mejlrutiner införas. ekonomi@skhrf.se kommer inte längre finnas utan vi hänvisar ekonomifrågor till styrelsens mejl styrelsen@skhrf.se. Vi kommer ha en övergångsperiod mellan den 23 september och 1 oktober, där ekonomimejlen fortsatt är öppen, därefter tas den bort helt och felskickade mejl kommer inte nå oss.

I detta borttagande av mejladress är det ännu viktigare att ni använder er av tydliga rubriker som speglar innehållet i de mejl ni skickar in till oss. Skickar ni exempelvis in en ansökan om dispens, skriv då ”Dispensansökan – _namn_”

Är det rena ekonomifrågor önskar vi ännu mer tydlighet genom att att ni alltid märker mejlet med ”Ekonomi”, och är det rena inrapporteringar önskar vi att ni alltid märker mejlet med ”Inrapportering” samt vad för typ av inrapportering det är (till exempel platsbyte). Detta underlättar vårt arbete och gör att vi kan behandla era frågor smidigare. 

Frågor och funderingar riktade till våra kommittéer hänvisar vi fortsatt direkt till dem.

Mejlbevis vid dispenser
Vi vill upplysa medlemmar och klubbar vad som gäller vid dispenser. För att ett undantag från våra riktlinjer och regler ska få göras, måste ett mejlbevis från förbundsstyrelsen eller domarkommittéen kunna uppvisas av den medlem det berör. Kan inget bevis från FS eller DK uppges gäller alltid våra ordinarie regler och riktlinjer. Det ligger i både klubbens och medlemmens intresse att ansvara för att detta sköts på rätt sätt.

Exempelvis, om Nisse har fått dispens att tävla med hjälpförare ska han kunna visa upp ett mejlbevis från förbundsstyrelsen där det framgår att han har rätt till hjälpförare för att få lov att starta med den hjälpen. Kan Nisse inte visa ett mejlbevis så gäller inte dispensen.

Nya certregioner
Förbundsstyrelsen har under det senaste året arbetat fram nya certregioner efter önskemål från klubbar och medlemmar. Vi strävar efter ett långsiktigt mål och tror därför på nya certregioner som ska underlätta för både dagens klubbar, men också för framtida klubbar som önskar ansluta sig till förbundet. Den nygjorda indelningen är både tydligare och mer distinkt till skillnad mot den vi har idag.

De nya certregionerna ser ut som följande:

 • Lapplands certregion: AKH
 • Norrbottens certregion: BDKH, NNKH
 • Västerbottens certregion: ACKH
 • Medelpads/Ångermanlands certregion: YKH
 • Jämtlands certregion: JKH
 • Hälsinglands certregion: HäKH
 • Dalarnas certregion: BLKH (,WKH)
 • Gästriklands certregion: GKHT
 • Upplands certregion: ULKH
 • Närkes certregion: ÖLKH
 • Stockholms certregion: ROKH, 08KT, StKH
 • Västmanlands certregion: MKH
 • Värmlands certregion: VKH, NVHT
 • Bohusläns certregion: NVKH
 • Västergötlands certregion: SVKH
 • Östergötlands certregion: ÖKH
 • Gotlands certregion: GOKH, GKT
 • Smålands certregion: SmKH, KOKH
 • Skånes certregion: SKH, ÖSKH

Dessa träder i kraft den 1 januari 2022. Observera att de endast fått nya namn. Man kan således inte bli champion med två cert i nuvarande Skåne läns certregion och ett i Skånes certregion. 

Uppfödarhandbok
Vi kan äntligen presentera den handbok uppfödarkommittéen arbetat fram innehållande riktlinjer för avel. Ni hittar den under dokument här på hemsidan.

Kommande förbundsarrangemang 2021 och 2022

 • Domarkonferens arrangeras av VKH den 23 oktober 2021. 
 • Rak och längd SM arrangeras i ett samarbete mellan ÖSKH och SKH den 6-7 november 2021.
 • Agria Cup deltävling 1 arrangeras av SKH den 16 juli 2022.
 • Agria Cup deltävling 2 arrangeras av 08KT den 6 augusti 2022.
 • Agria Cup deltävling 3 arrangeras av GOKH den 3 september 2022. 

Frågor på något i ovanstående text eller gällande något annat? Maila styrelsen@skhrf.se.

Vänliga hälsningar
Angelina Södergren, Styrelseledamot Sveriges Kaninhoppares Riksförbund