Månadsbrev September 2020

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Nu var det länge sedan ett månadsbrev kom ut och därför kommer detta innehålla en hel del information. Alla frågor och funderingar hänvisas i vanlig ordning till förbundsstyrelsemailen.

KARANTÄN, RVHD
Plats: Östra Ljungby med 1 mils radie, Klippans Kommun, Skåne LänSenaste dödsfall: 12 sept
Misstankegrad: Misstanke av RVHD 
Tid: tom 26 sept

Verksamhetskommittén
Gruppen har idag inga aktiva medlemmar och kommer läggas vilande. Vi tar dock gärna emot tips om intresserade som vill fortsätta driva gruppen framåt och fortsätta med det viktiga arbetet. VK’s arbetsuppgifter kommer tills vidare tas över av Förbundsstyrelsen. 

Intresserad? Maila styrelsen@skhrf.se 

Icke registrerade gårdsnamn
Kaniner som kommer från ickeregistrerade gårdar, det vill säga gårdar som inte är registrerade inom SKHRF får inte ha dessa “gårdsnamn” angivna i sina tävlingsnamn på Skuttli. Vänligen lägg inte in gårdsnamn i namnen om gården inte är registrerad. Detta för att inte försvåra kaninregistret och uppfödarkommitténs arbete.

Vill du registrera gårdsnamn inom SKHRF hänvisar vi till blanketterna under Dokument här på hemsidan.

Registrerad förare/Ägare/Fodervärd
Vi har sett över situationen kring registrerad förare, ägare och fodervärd. I vårt tävlingsreglemente finns endast benämningen förare och fodervärd. Det är alltså dessa personerna som utgör ett ekipage med kaninen. Därför har vi valt att göra en ändring i Skuttli. Det kommer framöver endast vara registrerad förare och fodervärd som får upp kaninen i rullistan vid anmälan.

Förare är den som hoppar kaninen. Till exempel är registrerad förare den enda som får starta kaninen på SM. På klubbtävlingar måste kaninen även ha en registrerad förare eller fodervärd som är medlem i den aktuella klubben för att få lov att starta.

Fodervärd är man när man har kaninen stadigvarande boende hos sig under en längre period, obestämd eller bestämd tid. Registrerad fodervärd får upp kaninen i rullistan vid anmälan och får starta kaninen på exempelvis sin klubbs klubbtävlingar.

Registrerad ägare är personen som äger kaninen. När det däremot kommer till SKHRF’s register och tävlan så har denna personen ingen funktion och kommer framöver därför inte få upp sina ägda kaniner i rullistan vid tävlingsanmälan, om denne inte även är registrerad förare. Givetvis kommer kaninen fortsatt finnas på ”Min sida” eftersom det är ägaren som kan ändra kaninens information, såsom färg och smeknamn.

Jubiléeumshinder
Nu ska samtliga klubbar som var anslutna under jubiléeumsåret 2019 fått sitt hinder. Flertalet klubbar har skickat in information gällande bristande kvalitée på dessa. Om det är så att just ert hinder inte håller måtten eller har bristande kvalitée på annat vis hänvisar vi till företaget Speed Rabbit. Önskar klubben i fråga dra detta till konsumentombudsmannen finns kvitto på hinder att tillgå. 

Jubiléeumstävlingen
I och med att vi efter stämman i år beslutade att årsstämman kommer hållas under två dagar, då det sannolikt kommer finnas en hel del att avhandla. Klubbarna rätt att ansöka om att få arrangera specifikt jubiléeumstävlingen 2021.

Detta intresse redogörs för med tillhörande blankett för arrangemang och mailas till styrelsen@skhrf.se senast den 1 oktober ska intresseanmälan vara skickad

Förbundsarrangemang 

Samtliga kvarvarande förbundsarrangemang för 2020 kommer att ställas in. Mer information gällande nästa års arrangemang och vilka som kommer att arrangera dessa kommer i nästa månadsbrev eller i enskilt utskick.

Klubbar som bryter mot 3-veckorsregeln
Förbundsstyrelsen har uppmärksammats på att klubbar har valt att ändra i tävlingsprogrammet inom 3 veckors-ramen före tävlingsdatumet, detta är inte okej och bryter mot vårt tävlingsreglemente. Vi vet att det har varit svårt att hålla reda på allt detta i och med att det förekommit en hel del undantag på grund COVID-19. Vi har varit i kontakt med de klubbar som detta gäller.

Har ni klubbar minsta fråga eller fundering över vilka ändringar som är okej och inte, önskar vi att ni hellre kontaktar oss i förbundsstyrelsen en går för mycket än en gång för lite. Vi vill vara behjälpliga och försöker lösa alla situationer så de ska bli så bra som möjligt för alla parter.

Överskriden 4 h gräns
Att överskrida tid på grund av tekniskt problem eller att man har en deltagare som behöver medicinsk hjälp är ju sådana faktorer som man inte alltid kan ta med i beräkningen. Vi önskar att man kontaktar förbundsstyrelsen om man råkar dra över tiden och förklarar varför det hänt så kan vi tillsammans se över eventuella åtgärder. Alla tävlingar kontrolleras i efterhand så att de har följt tidsgränsen som gäller nu under COVID-restriktionerna. Det har förekommit fall där det finns goda anledningar till varför en viss överskridning av tid är acceptabel.

Vi vill med detta också påminna att 4 h är det som gäller och det finns fortsatt möjlighet att få sin tävlingsverksamhet avstängd, som det tydligt angivits i COVID-restriktionerna, om man inte visar på att man som klubb aktivt gjort allt i sin makt för att undvika att tiden överskrids.

Döma/besöka andra regioner
Förutsatt att aktuell klubb uppmärksammas är det okej att besöka och hjälpa till som exempelvis funktionär utanför sin samarbetsgrupp. Tänk dock på att vara lyhörd på vad klubben i fråga har för önskemål och riktlinjer. Klubben har fortsatt ansvar för att maxgränsen för personer inte överskrids.

Det är däremot inte okej att tävla i en annan grupp än den man avser att tävla i.

Revisor
Förbundsstyrelsen söker med ljus och lykta efter en möjlig revisor för verksamhetsåret 2020. Vet du någon som passar för uppgiften, kontakta då styrelsen@skhrf.se

Har ni några frågor är det i vanlig ordning bara att maila till styrelsen@skhrf.se.

Linda Arvidsson, Ordförande Sveriges Kaninhoppares Riksförbund