Månadsbrev sep-okt 2019

MÅNADSBREV SEPTEMBER & OKTOBER 2019

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Nu börjar det vara länge sedan jag skrev något och jag får be så hemskt mycket om ursäkt för detta men det har varit hektiska veckor med flytt och möten så det har inte funnits många minuter över. Hoppas ni tar er tid och läser igenom detta för nu har jag mycket intressant och viktig information att delge medlemmar samt klubbar ute i vårt avlånga land! 

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Moa Alvkäll har valt att kliva av sin position i styrelsen, vi tackar Moa för hennes tid och önskar henne fortsatt lycka till i framtiden!

 

NYA KLUBBAR 

Vi börjar med att välkomna Smålands Kaninhoppare (SMKH) samt Bergslagens (BKH) Kaninhoppare till sina prövoår hos oss här i SKHRF, jättekul att välkomna två nya klubbar med både gamla och nya medlemmar. Dessa klubbar har ni säkert redan sett och finns inlagda i Skuttli.

SAMARBETE MED DE EUROPEISKA KANINHOPPARNA

Som vissa av er kanske vet så har förbundsstyrelsen jobbat för att vi ska kunna delta på de Europeiska Mästerskapen utan specifik inbjudan (har tidigare bara kunnat vara en förening från varje land medlem i EE, varav SKAF varit medlemmar där) samt att vi ska ha en rösträtt i den Europeiska kaninhoppningskommitén. Detta har vi nu lyckats få igenom och vi kommer alltså fortsättningsvis ha rösträtt samt rätt att starta på dessa evenemang som medlemmar i SKHRF. EE 2020 hålls i Tjeckien den 25-27 september. Komplett information med plats, anmälningsdatum etc kommer troligen runt årsskiftet. 

Förbundsstyrelsen genom Frida Rydberg har dessutom deltagit

på ett möte med den Europeiska kaninhoppningskommitén i Tjeckien den 5/10-19.

 

KOMMUNIKATIONSREGLER GÄLLANDE FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Jag vill börja med att nämna att vi som så många andra i detta kaninhopparsverige jobbar ideellt och detta innebär att vi inte alltid kan ha den snabba handläggning som ibland skulle önskats! 

 

 • Det finns inget AKUT för oss utan man måste respektera att saker kan ta tid, sjukdomsfall är det enda som har högsta prioritet men även detta kräver viss handläggningstid.
 • Vi kommer alltid hänvisa till den del av förbundsstyrelsen som har hand om specifika ärenden även om det kan tyckas att den enskilde ledamoten ska kunna svara på frågan.  
 • Vi kommer inte svara på diskussioner på våra sociala medier utan alla funderingar hänvisas till styrelsen@skhrf.se
 • Vi ska alltid skriva under med namn när vi svarar på mejl eller dylikt för att det ska lätt gå hänvisa till vem som svarat och hållit i en viss dialog.  

NYTT ANSÖKNINGSSYSTEM 

Styrelsen har efter sitt fysiska möte kommit fram till att vi vill testa en ny typ av ansökningssystem, detta för att underlätta för klubbarna som är intresserade av att ansöka om arrangemang men har lite svårt att motivera att färdigställa ett helt arrangemang utan att man med säkerhet inte vet att

man blir tilldelade just detta.

Ansökningssystemet kommer att se ut som följer: 

1 maj året innan ska en intresseanmälan vara förbundet tillhanda och innehålla:

 • Vilket arrangemang det gäller, ett tidsspann på 1 månad när arrangemanget ska hållas.
 • En bekräftelse om samtycke att ta emot ersättning från Agria/SKHRF samt uppgifter till kontaktperson för arrangemanget. Därefter tilldelas klubbarna arrangemangen och kan därmed börja med bokningar och diverse planering.
 • Den 1 oktober året före aktuellt arrangemang ska ett komplett underlag skickas in med exakt datum, plats, ort, förslag på boende, eventuellt tävlingsprogram samt

eventuellt motivering om varför viss summa ersättning. Inkommer inget kompletterande underlag ställs arrangemanget in. 

Detta gäller alltså samtliga Agria-deltävlingar, Årsstämman, Domarläger samt SM.  

 

Vi gör alltså ett försök på detta upplägg med att inför krok SM 2020 ska intresseanmälan vara förbundet tillhanda 1 januari och kompletterande underlag 1 mars. 

FAKTUROR

Då det i somras blev en hel del missuppfattningar kring förbundets system för fakturor, i detta fall påminnelsefakturor tänker vi att vi i och med detta inlägg ska förtydliga vad som gäller i förbundet. Liknande rutiner fanns i somras som efterföljdes, vi har dock sett över rutinen ytterligare och uppdateringar har skett.

Rutin för fakturahantering

När en faktura från förbundet går ut till en medlem, en förening eller annat företag så är

betalningsvillkoren alltid 14 dagar. Har fakturan inte betalats inom 14 dagar så utgår en

påminnelsefaktura.

Har en medlem inte betalat sin faktura utgår en påminnelsefaktura med extra 150kr i

påminnelseavgift. Om denna påminnelsefaktura inte betalas inom 30 dagar så kommer förbundets kassör skyndsamt kontakta medlemmen och informera om att innan påminnelsefakturan är betald så får medlemmen inte delta på några officiella arrangemang inom förbundet.

För SKHRFs föreningar är påminnelseavgiften 250kr. Föreningen har då 14 dagar på sig att betala påminnelsefakturan. Är fakturan då inte betald kommer förbundets kassör kontakta aktuell förening och informera att inga officiella arrangemang inom förbundet får arrangeras av föreningen till dess att fakturan är betald. Anledningen till att förbundet valt detta system är för att alternativen är antingen att förbundet inte får in sina pengar, eller att vi är tvungna att skicka fakturor till kronofogden, något vi inte önskar våra medlemmar eller föreningar.

Vi har även ett system för företag. Originalfakturan ska betalas inom 14 dagar. Är inte fakturan betald utgår en påminnelsefaktura med en påminnelseavgift på 250kr tillagd. Efter detta skickas fakturan vidare till kronofogden.

Vi i förbundsstyrelsen hoppas att detta gör det tydligare för er ute i förbundet hur faktureringen inom förbundet. Konsekvenserna av utebliven betalning samt varför vi har detta system.

Har ni några frågor är ni välkomna att ställa dessa till ekonomi@skhrf.se

FUNKTIONÄRER/DOMARE 

Som alltid är det viktigt att vi visar samtliga av våra funktionärer uppskattning och att man inte glömmer bort hur viktiga alla på en tävling är, allt ifrån tidtagare, till hinderuppsättare och de som ordnar med släpen. 

Domarna är givetvis en viktig del i detta och DK har efter lite efterforskningar hört runt vad olika klubbar gör för att visa domarna uppskattning, nedan följer en lista som DK skrivit ihop:  

 • Man får 2kr/starten i de klasser som de dömer 
 • I vissa fall får man reseersättning 
 • Fika vid domarborden (oftast vid större tävlingar) 
 • Hemmadomarna får ingenting 
 • En present (ex en chokladkartong eller något från prisbordet) 
 • En-två gratisstart per klass man dömer 
 • En viss summan per klass man dömer som bli et presentkort i slutet av året 
 • Gratis mat/fika under tävlingen 
 • Gratisstart per ett visst startande ekipage 
 • Står domaren över klassen för att döma så får man gratisstarter 

Men med detta får ni absolut inte glömma hur viktiga alla funktionärer är och att det är viktigt att vi alla hjälps åt för att få en så bra och trevlig dag som möjligt. 

SKUTTLI-ADMIN 

Som många av er säkert har uppmärksammat har vi rensat bland klubbadminkontona på Skuttli allt för att vi ska fortsätta följa de uppsatta riktlinjerna kring GDPR. Vi har fortsatt så att man kan kontakta oss om man har några frågor eller funderingar samt om man kan motivera om man behöver fler än två klubbadmin. Tävlingsadmin kan man fortsätta ha flera av men vi vill också att man ska vara observant på att inte tilldela allt för många denna funktion.  

 

INOFFICIELL MINIKLASS 

Förbundsstyrelsen har fått frågor gällande att hålla mini inofficiellt för att kunna ha bland annat hjälpförare detta är något vi tycker absolut är okej om man har det vid tillfällen.  

 

FÖRÄNDRINGAR AV AVGIFTER 

Kassören till förbundet har under en tid jobbat för att sätta ihop en ny budget till förbundet därför har vi tagit nya beslut om de avgifter som förbundet har gentemot klubbarna samt enskilda medlemmar, för att kunna balansera upp budgeten och ge större förutsättningar för våra kommittéer att ha egen budget kommer vissa avgifter att justeras efter årsskiftet. 

Avgifterna kommer att se ut som följer: 

 

 • Domarutbildning 1200 kronor 
 • Domarutbildning distans 1500 kronor 
 • Domarutbildning för tidigare domare 1000 kronor 
 • Domarutbildning uppdatering 500 kronor 
 • Nybildning av förening 1500 kronor (och faktureras 6 månader efter datum för anslutning) i detta ingår en domaraspirant när lämplig finnes
 • Medlemsavgifter 100 kronor (oförändrad) 
 • Två kronan 2 kronor (oförändrad) 
 • Registrering av gårdsnamn 1000 kronor (Gårdsnamnet är registrerat för alltid i förbundet med dagens gällande regler) 

ARRANGEMANG 2020 

 • 4-5 april, Årsstämma samt föreläsning och utbildningsdag, Örebro. ARR: Förbundsstyresen 
 • 23-24 maj, Svenska Mästerskapen i rakbana och längdhopp, Flyinge. ARR: SKH + LKH 
 • 11-12 juli, Agria cup deltävling 1, Falsterbo, ARR: SKH 
 • 25-26 juli, Agria cup deltävling 2, Linköping, ARR: ÖKH 

 

Sista deltävlingen kring Agria är inte fastställd ännu och vi återkommer med detta så fort beslut är fattat detsamma gäller för domarlägret.  

 

Detta var allt för denna gång, hoppas ni känner er lite klokare och om ni har några frågor är det i vanlig ordning bara att maila till styrelsen@skhrf.se.

Mina bästa hälsningar

Linda Arvidsson, Ordförande Sveriges Kaninhoppares Riksförbund