Månadsbrev Juli – Augusti

Hemsidan och nya mejladresser
Hemsidan är publicerad men ännu inte helt klar, kommer uppdateras löpande. Webbmaster som kan hjälpa med den fortsatta driften efter uppdateringen skulle vi tacksamt ta emot, det kanske är du?

Nya mejladresserna ska också fungera nu som vi gått ut med tidigare.

  • Styrelsen – styrelsen@skhrf.se
  • Uppfödarkommittén – uk@skhrf.se
  • Domarkommittén – dk@skhrf.se
  • Ekonomifrågor – ekonomi@skhrf.se
  • Verksamhetskommittén – vk@skhrf.se
  • Kaninregistret – kr@skhrf.se

Anmälan på lika villkor
Det är av absolut största vikt att samtliga kan anmäla sig på lika villkor därför har styrelsen fattat ett beslut när det kommer till det så kallade “skrapet”.

Anmälan på lika villkor innebär att behöver man skrapa innebär det max 3 kaniner och endast för det första certet och inte för pinnar. Det ska annonseras offentligt att det behövs skrap på Skuttli och tex. officiell facebooksida som är öppen för samtliga medlemmar i förbundet. Får man ihop fler skrapkaniner än man behöver har samtliga rätt att anmäla sig till samma villkor dvs. man kan inte genomföra lottning eller liknande.

ADMIN BEHÖRIGHET SKUTTLI
Då förbundet har ett huvudansvar för hur samtliga klubbar sköter sig mot GDPR så har vi beslutat att klubbarna endast får ha två personer som har admin-behörighet på skuttli, detta för att säkerställa att kontaktuppgifter och liknande hanteras med absoluta aktsamhet! Förslagsvis så är firmatecknarna de med den behörigheten och den ska ju som innan vara kopplad till det personliga kontot så allt går att spåra vem som gjort vad.

Förtydligande:
Detta gäller den så kallade klubbadmin som har tillgång till medlemslistor, kassaskåp och den ekonomiska biten. Klubbtävlingsadmin får klubben ha fler av om så önskas.

RVHD-vaccinering
Efter diskussion och faktaefterforskning togs beslut att om man har vaccinerat mot RVHD2 så har man fullgott skydd och kan därmed närvara på tävling även när man bor i karantänsområde, detta förutsatt att klubben tar emot sådana tävlande.

Sena betalningar!
Vi vet att många klubbar har problem med detta och att det finns olika direktiv från olika klubbar, därför har vi i styrelsen beslutat att samma ska gälla för samtliga anslutna föreningar och detta ska förhoppningsvis underlätta för samtliga och ska framgå tydligt i annonserna på Skuttli!

Vid ogiltigförklarade av anmälningar på grund av sen betalning så ska samtliga klubbar följa uppsatt riktlinje av att man antingen stryker startande och de får då ha pengar innestående eller betalas tillbaka om personen i fråga vill ha det, förutsatt att betalning inkommit. Alternativt att man tar ut en förseningsavgift och låter personen i fråga starta ändå. Detta i form av faktura eller liknande.

RVHD-grupp
Då styrelsen ständigt jobbar för att effektivisera sitt arbete så har vi beslutat att vi vill använda oss av de eldsjälar i förbundet som brinner för arbetet kring RVHD och andra typer av smittsamma sjukdomar när det kommer till kartläggning och karantänsättning! Vi tror att detta kan avlasta förbundsstyrelsen så att vi kan ta snabba och effektiva beslut när det kommer till smittsamma sjukdomar och att vi då kan lägga energi och tid på att jobba med andra viktiga frågor som finns i förbundet!

Vi söker alltså 2 till 3 människor som vill lägga lite extra tid på denna fråga och tillsammans med en styrelserepresentant ta fram förslag på de åtgärder som förbundsstyrelsen ska besluta om. Givetvis i enlighet med de riktlinjer och direktiv som finns kring dessa frågor idag. Det kan i perioder vara ett betungande arbete som kräver att man är aktiv och diskuterar frågor inom gruppen, men vi tror också att det skulle gynna alla om det är dessa personer som brinner för denna fråga lite extra som ordnar kring detta! Kontakta styrelsen@skhrf.se med mer frågor eller intresseanmälan senast 31 maj!

Sjukintyg
Det har kommit till förbundsstyrelsens uppmärksamhet att ibland kräver klubbarna sjukintyg av medlemmar som anmält sig till tävling och inte kan närvara för att de är sjuka. Klubbarna har enligt gällande regler bara rätt att kräva sjukintyg om det skulle vara en fråga för att få pengarna för tävlingen återbetald, alltså inte om pengarna ska finnas kvar som innestående. Vi vill också med detta påpeka att det är ju en hel procedur att ens ordna fram ett sjukintyg och att detta ofta kan kosta mer än själva anmälningsavgiften och vill att klubbarna ska visa förstående och samarbetsförmåga i denna fråga.

Det är också av största vikt och ett krav som vi ställer mot alla förbundets klubbar att det ska tydligt framgå vad som gäller när man anmäler sig till just er klubb! Samma regler och riktlinjer ska gälla samtliga som anmäler sig och det är av absolut största vikt att vi jobbar med denna fråga med absolut största transparens för att man ska som medlem känna sig trygg med de regler och instruktioner som finns!

Långa tävlingsdagar
Nu närmar sig ljusare tider och utomhussäsongen för vår sport drar snart igång! Det har nog inte undgått någon av er som tävlar i mellersta Sverige att klubbar har tävlingsdagar med mycket starter och som därför håller på till kvällstid. Det är jätteroligt att det är så många som vill tävla inom vår sport!

Den största orsaken till att tävlingsdagar blir långa är att det kommer deltagare på besök från andra klubbar. Vi vill därför komma med två förslag som vi tror kan bidra till att tävlingsdagarna inte håller på till kvällstid och minskar belastningen på klubbarna.

Klubbar kan till exempel se över sin aktivitet. Många medlemmar vill tävla aktivt och en till två tävlingar i månaden kanske inte täcker behovet medlemmar i klubben har. Arrangerar fler klubbar, fler tävlingar, behöver medlemmar inte åka till närliggande klubbar. Se till att engagera alla de som vill tävla aktivt så att det inte bara blir styrelsen som ror alla tävlingar i land.

Klubbar kan också tänka på att bli bättre på att kommunicera med varandra och gemensamt planera tävlingsdatum. Förslagsvis kan ni skapa olika nätverk där representanter från styrelsen ingår. Genom att fler klubbar samarbetar med varandra och arrangerar tävlingar på samma datum minskar klubbar risken för att ensamma arrangera tävling ett viss datum. Det blir tillslut inte hållbart för klubbarna att själva gång på gång dra i land arrangemang med 300 starter per dag.

Avgått
Av personliga själ har Alecsandra Ladås avgått från styrelsen, vi tackar henne för den tiden som hon lagt ned och önskar all lycka åt henne fortsättningsvis!

Viktiga datum
1/9 Sista ansökningsdag för Agria cup, Årsstämman och SM i rakbana och längdhopp, 2020
21-22/9 SM i krokigbana och höjdhopp, 08KT Upplands Väsby

Och med detta tackar jag för er uppmärksamhet för denna gång och i vanlig ordning är alla frågor välkomna!

/Linda Arvidsson, Ordförande Sveriges Kaninhoppares Riksförbund