MÅNADSBREV JANUARI 2021

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Hej på er!
Denna gång vi hörs är det inte bara en ny månad, utan även ett nytt år. Sedan månadsbrevet i december har förbundsstyrelsen bland annat haft ett digitalt tvådagarsmöte. Nedan följer viktig information att ta del av.

COVID-19
Förbundsstyrelsen har publicerat ny information gällande vår verksamhet utifrån den pågående pandemin. Det nya beslutet gäller från och med den 25 januari. I inlägget finner ni också information gällande förbundsarrangemang 2021. Läs mer här.

Covid-sidan på hemsidan är även uppdaterad, se här.

Nybörjarkurs
Vi fick frågan om hur det fungerar med nybörjarkurs under pandemin. Så länge samtliga direktiv och regler följs anser vi att det är okej. Tänk extra på ert upplägg och vad som är lämpligt och icke lämpligt i rådande läge.

Flytt av tävlingsdatum
I Skuttli finns det tillgång till en funktion som gör att tävlingar inlagda två månader i förväg kan flyttas en vecka bakåt i tiden. Vi vill påminna klubbar om att detta inte är okej, i enlighet med förbundshandboken (s. 20). Överträdelse medför att tävlingarna ej räknas som officiella. 

Kommunikation mellan klubbarnas ordförande och förbundsstyrelsen
Efter önskemål från förbundets klubbar har styrelsen beslutat att öppna en Trello-tavla för samtliga klubbordföranden. Denna tavla kommer användas för att enklare kunna hålla en dialog mellan klubbar och förbund. Vi önskar att respektive ordförande mailar styrelsen@skhrf.se med sitt användarnamn till Trello. Är det första gången ni använder Trello eller om ni har några frågor går det självklart bra att även maila dessa.

Ni skapar ett Trello-konto här. (https://trello.com/sv

Sök bidrag till er verksamhet
Vi vill påminna er klubbar om att det går att söka ekonomiskt bidrag till er verksamhet. Vi vet att flera klubbar har drabbats av minskade intäkter och vill ni ha extra bidrag för att göra något roligt för era medlemmar så tveka inte att ta kontakt med oss! Ni kan ansöka om bidrag till vad som helst, bara det är något som ni ser att klubben har ett behov av, det kan till exempelvis vara bidrag till hinder, släp, tillbehör för domare och bedömning eller varför inte bidrag till en aktivitet när pandemin är över som bowling eller annat. 

Ta kontakt med Tarkan på ekonomi@skhrf.se för att ha en diskussion kring era behov och vad som kan vara aktuellt.

Inofficiella tävlingar på Skuttli
Efter önskemål går det nu att använda Skuttli som anmälningsforum även för inofficiella tävlingar. Observera dock att resultat inte kommer hamna i kaninernas digitala tävlingsbok.

Inofficiella tävlingar som är närmre än två månader från dagens datum behöver läggas in manuellt av förbundsstyrelsen. Vänligen skicka all tävlingsinformation till styrelsen@skhrf.se så hjälper vi er.

Nya regler kring tidigare kullar
Nyregistrerade gårdar kommer från och med den 1 januari 2022 inte kunna lägga till gårdsnamn på gamla kullar. Dels då det innebär extra administrativt arbete att lägga till på gamla kullar, men främst för att det endast är hos de nya kullarna det är kontrollerat och undertecknat att gården följer förbundets och Jordbruksverkets regler.

Kullar som kan få gårdsnamn är kullar födda dagen då avgiften för gårdsnamnsansökan är betald, eller senare. (Observera att nya rutiner för gårdsnamnsansökning kommer kommer). Betalas alltså avgiften in samma dag som en kull föds så får gårdsnamnet användas på den kullen även om ansökan inte blir godkänd förrän senare.

Alla som vill registrera gård och kunna använda gårdsnamnet även på gamla kullar har under året 2021 på sig att genomföra det innan de nya reglerna träder i kraft.

Årsstämma 2021 – Glöm ej att skicka in motioner på nytt!
Årsstämman 2021 kommer hållas digitalt under två dagar den 17-18 april. Vi vill påminna er om att alla motioner ska skickas in på nytt, även motioner som skickades in till förra årets stämma. De ska vara förbundet tillhanda senast en månad innan stämman tar plats.

Var med och hjälp förbundet framåt!

Repris från föregående två månadsbrev. Riksförbundet söker fortfarande kommittémedlemmar och en revisor, är du den vi söker?

Verksamhets- och utvecklingskommittén
Kommittén ligger fortsatt vilande, men skulle gärna vilja startas upp igen. Är du intresserad av att driva gruppen framåt och fortsätta med det viktiga arbetet, mejla då styrelsen@skhrf.se.

Domarkommittén
Domarkommittén söker efter en ny medlem. Vid intresse, mejla styrelsen@skhrf.se eller dk@skhrf.se

Sjukdomskommitén
Sjukdomskommitén söker efter en ny medlem. Vid intresse, mejla styrelsen@skhrf.se 

Revisor
Förbundsstyrelsen söker fortsatt med ljus och lykta efter en möjlig revisor för verksamhetsåret 2020. Vet du någon som passar för uppgiften, kontakta då styrelsen@skhrf.se

Frågor på något i ovanstående text eller gällande något annat? Maila styrelsen@skhrf.se.

Vänliga hälsningar
Angelina Södergren, Styrelseledamot Sveriges Kaninhoppares Riksförbund