MÅNADSBREV FEBRUARI-MARS 2021

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Hej på er,

Nu var det ett tag sedan sist. För oss i förbundsstyrelsen är nu förberedelserna inför årets riksförbundsstämma i högsta prioritet. Sedan vi hördes sist har vi ändå lite att dela med oss av. Detta blir däremot det sista månadsbrevet med denna styrelse och vi vill därför passa på att tacka för detta året.

COVID-19
Vi hänvisar fortsatt till Covid-sidan på hemsidan för de senaste uppdateringarna. Vi kommer hädanefter även mejla ut till er klubbar när nya beslut tas.

WKH vilande
Dala Kaninhoppare, WKH, tog efter årsmöte beslutet att lägga sin klubb vilande från och med den 25 januari 2021. Ett mejl har gått ut till samtliga medlemmar för hjälp vid eventuellt klubbyte. 

“Skrapkaniner”
Vi vill påminna er klubbar om vad som gäller vid “ihopskrapande” av kaniner för att få till ett visst antal startande till en tävling vid exempelvis strykningar. Om klubbar efter ordinarie anmälan väljer att öppna för anmälan igen ska detta annonseras och alla ska ha samma möjlighet att anmäla de kaniner de vill. Det är således inte okej att endast tillåta ett visst antal att anmäla sig utan alla ska ha samma rätt att anmäla till lika villkor, det är inte okej att lotta eller liknande. Annonseringen ska ske på plats där samtliga medlemmar i förbundet har tillgång till informationen. Som max får tre kaniner skrapas ihop för att få ihop till cert och det är inte okej att skrapa till cert nummer 2 och så vidare. 

Anmälan på lika villkor innebär att behöver man skrapa innebär det max 3 kaniner och endast för det första certet, inte för pinnar. Det ska annonseras offentligt att det behövs skrap på Skuttli och tex. officiell facebooksida som är öppen för samtliga medlemmar i förbundet. Får man ihop fler skrapkaniner än man behöver har samtliga rätt att anmäla sig till samma villkor dvs. man kan inte genomföra lottning eller liknande.

Uppdatering av hemsida – dokument, personuppgifter m.m.
Hemsidan uppdateras löpande, men nyligen har några sidor fått ett extra lyft. 

Dokumentsidan är något omorganiserad, men också uppdaterad med bland annat nya blanketter för gårdsnamnsansökan. Det saknas fortfarande ett par andra dokument som vi hoppas ha på plats snart. 

Medlemskapssidan har fått två tillägg: “Hantering av personuppgifter” och “Ett vänligt klimat på sociala medier”. Där kan ni medlemmar läsa om hur SKHRF förhåller sig till GDPR samt hur vi ställer oss till användandet av sociala medier. 

Årsstämma 2021
Årsstämman 2021 kommer hållas digitalt under två dagar den 17-18 april, som utannonserat. Utskickat till klubbarna är motionshäfte, stadgeändringar mm. Det går också att hitta samtliga dokument i SKHRF:s diskussionsforum på Facebook (Kaninhoppning (SKHRF)).

Inbjudan har gått ut i ett separat inlägg både på våra sociala medier och SKHRF Online.

Vi ser fram emot att få “träffa” er alla, även om det i år återigen inte blir som vanligt.

Inofficiella tävlingar på Skuttli
Vi vill påminna er som kanske glömt att det nu finns möjlighet att använda Skuttli som anmälningsforum även för inofficiella distanstävlingar. Resultaten från tävlingarna hamnar inte i kaninens digitala tävlingsbok. Vi ser flera klubbar som testat detta vilket vi självklart tycker är superkul!

Var med och hjälp förbundet framåt!
Repris från föregående tre månadsbrev. Riksförbundet söker fortfarande kommittémedlemmar och en revisor, är du den vi söker?

Verksamhets- och utvecklingskommittén
Kommittén ligger fortsatt vilande, men skulle gärna vilja startas upp igen. Är du intresserad av att driva gruppen framåt och fortsätta med det viktiga arbetet, mejla då styrelsen@skhrf.se.

Domarkommittén
Domarkommittén söker efter medlemmar. Vid intresse, mejla styrelsen@skhrf.se eller dk@skhrf.se

Sjukdomskommitén
Sjukdomskommitén söker efter medlemmar. Vid intresse, mejla styrelsen@skhrf.se 

Revisor
Förbundsstyrelsen söker fortsatt med ljus och lykta efter en möjlig revisor för verksamhetsåret 2020. Vet du någon som passar för uppgiften, kontakta då styrelsen@skhrf.se

Frågor på något i ovanstående text eller gällande något annat? Maila styrelsen@skhrf.se.

Vänliga hälsningar
Angelina Södergren, Styrelseledamot Sveriges Kaninhoppares Riksförbund