MÅNADSBREV DECEMBER 2020

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Detta blir sista månadsbrevet för i år och vi vill därför samtidigt önska er en en god fortsättning och ett riktigt gott nytt år!

COVID-19
Vi vill först och främst påminna er om COVID-sidan på vår hemsida. Vi har haft problem med att uppdatera den men vi hoppas på att ha den aktuell snarast möjligt.

Under december månad tog vi beslut gällande verksamhet framöver. För att läsa vad som gäller fram till 1 februari kan ni klicka här. 

Distanstävling
Vi har sett många klubbar testa konceptet distanstävling i år när omständigheterna har hindrat oss från att träffas för vanliga tävlingar. Vi tycker det är extra kul att se engagemang och en fortsatt verksamhet, trots att den inte kan vara som vanligt. Skulle er klubb vilja testa distanstävling? Nedan följer tips på upplägg:

  • Alla deltagare hoppar liknande banor med samma upplägg som på en tävling.
  • Det är förutbestämt hur banan ska vara uppbyggd, exempelvis hinder ett ska vara ett rättuppstående, hinder två platt och hinder tre en box.
  • Varje ekipage hoppar banan en gång och detta filmas för att sedan skickas in till arrangerande klubb som räknar fel, tid, korrigering etc.
  • Tävlingen pågår under en helg eller en hel vecka så fler har möjlighet att deltaga.
  • Anmälan sker via mejl där kaniner, klass och förare anges.

Anmälningar
Vi vill påminna om att förbundet inte hanterar anmälningar rörande vanvård av kaniner eller kontraktsbrott vid köp av kaniner. Vi hänvisar dessa till respektive ansvarig myndighet. Däremot eventuella beslut tagna av myndigheter kan vara oss intressanta och dessa kan mejlas till oss i efterhand i vanlig ordning.

Tvåkronan under högsäsongen 2021
Styrelsen har beslutat att ni klubbar inte behöver betala tvåkronan under perioden 2021-05-01 till 2021-09-30. Detta som en kompensation för den ekonomiska förlust som pandemin medfört.

OBS! Detta beslut gäller inte förbundsarrangemang som hålls under perioden.

Var med och hjälp förbundet framåt!

Repris från föregående månadsbrev. Riksförbundet söker fortfarande kommittémedlemmar och en revisor, är du den vi söker?

Verksamhets- och utvecklingskommittén
Kommittén ligger fortsatt vilande, men skulle gärna vilja startas upp igen. Är du intresserad av att driva gruppen framåt och fortsätta med det viktiga arbetet, mejla då styrelsen@skhrf.se.

Domarkommittén
Domarkommittén söker efter en ny medlem. Vid intresse, mejla styrelsen@skhrf.se eller dk@skhrf.se.

Sjukdomskommitén
Sjukdomskommittén saknar också medlem. Vid intresse, mejla styrelsen@skhrf.se

Revisor
Förbundsstyrelsen söker fortsatt med ljus och lykta efter en möjlig revisor för verksamhetsåret 2020. Vet du någon som passar för uppgiften, kontakta då styrelsen@skhrf.se


Frågor på något i ovanstående text eller gällande något annat? Maila styrelsen@skhrf.se.

Många juliga hälsningar
Angelina Södergren, Styrelseledamot Sveriges Kaninhoppares Riksförbund