Månadsbrev 3 – 2022

MÅNADSBREV FÖR MAJ

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Hej,
äntligen har vi fått varmare väder och de flesta klubbar har nu haft sina första utomhustävlingar. Rak och längd SM gick av stapeln första helgen i månaden och värdiga vinnare har korats i båda grenarna. Vi vill gratulera alla placerade ekipage och tacka arrangörerna för ett väl genomfört SM. 

Avgång från förbundsstyrelsen
Frida Rydberg, SKH, har valt att avgå från förbundsstyrelsen av personliga skäl. Detta innebär att hennes ledamotspost nu är vakant och kommer att vara det fram till stämman 2023. Angelina Södergren, ÖSKH, har klivit upp som ordinarie sekreterare och Moa Skoglund, BLKH, är vald som vice sekreterare.

Ändring av tävlingsprogram
Vi har upptäckt buggar i Skuttli gällande klubbtävlingar och klassprövningar, som gör att man kan bocka för eller ta bort bocken senare än tillåtet. Vi vill uppmärksamma klubbar att det är viktigt att följa TR och det som står i §85 om tävlingsprogram. Det innebär att annonsering av klubbtävling ska ske senast 2 månader innan aktuell tävling och bedömningsform inte får ändras senare än 3 veckor innan aktuell tävling. Överträdelse medför att tävlingen ogiltigförklaras.

DM zoner
FS har arbetat fram ett förslag om zoner till Distriktsmästerskap enligt stämmobeslut. Vi kommer att skicka ut en remiss till klubbarna inom en snar framtid. Enligt förslaget ser fördelningen av zoner följande ut.

Zon 1: NNKH, BDKH, ACKH, UKH ,AKH, JKH, YKH och HÄKH

Zon 2: WKH, BLKH, ULKH, ROKH, MKH, STKH, GKHT, ÖLKH, ÖKH, VKH och NVHT

Zon 3: NVKH, SVKH, SMKH, KOKH, SKH, ÖSKH, GOKH och GKT

Tips till klubbar för att få och behålla medlemmar
Under Stämman diskuterades olika åtgärder hur vi kan få klubbarna och sporten att växa. Daniel Hagman har gjort en sammanställning över alla förslag som kommit in till facebookgruppen Fler kaninhoppare, där det har diskuterats hur vi får och behåller fler medlemmar. Vi har tänkt att dela med oss av dessa förslag och kommer att presentera några i taget i de kommande månadsbreven. 

Tips till klubbar för att få nya medlemmar:

 • Anordna nybörjarkurser, gärna fler gånger om året.
 • Se till att avgiften för nybörjarkurser inkluderar ett års medlemsskap.
 • Ha en nybörjar-ansvarig som nya medlemmar kan vända sig till på inför, under och efter tävling
 • Ha utpekade faddrar för nya medlemmar under en längre period

Tips för att behålla medlemmar:

 • Ha regelbundna träningar där träningsansvarig finns på plats
 • Ha andra aktiviteter än kaninhoppning för medlemmarna
 • Ha tävlingarna på olika platser
 • Ta många till final i mini- och lätt-klasser
 • Ha debutant-rosetter till nybörjare
 • Ha tröstpris från ett speciellt prisbord för de som tävlat men ej tagit placering
 • Lotta ut priser till några av medlemmarna som ej tagit placering
 • Ha speciellt priser/rosetter som t.ex. dagen kompis, bästa kaninhantering
 • Anordna lagtävlingar både inom klubben och mellan klubbar

Kommande förbundsarrangemang 2022

 • Förbundsarrangerad cup arrangeras av SKH den 16 juli 2022.
 • Förbundsarrangerad cup arrangeras av GOKH den 3 september 2022.
 • Krok och höjd SM arrangeras av BDKH

Arrangemang 2023

 • Rak och längd SM blir inställd p.g.a. inga sökande klubbar.
 • Krok och höjd SM arrangeras av HäKH.
 • Domarkurs HäKH
 • Domarkonferens NVKH

Vi hoppas att ni har haft trevliga klubbdagar med grillning och annat skoj på programmet!

Frågor på något i ovanstående text eller gällande något annat? 

Maila styrelsen@skhrf.se.

Vänliga hälsningar
Stina Pettersson, ordförande i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund