MÅNADSBREV 2 – 2022

MÅNADSBREV FÖR APRIL

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND


Hej,
Då har förbundets viktigaste dag, stämman, ägt rum och vi i förbundsstyrelsen vill tacka alla ombud och stämmoordförande för en lyckad och givande stämma. Vi har en hel del att arbeta med under det kommande året och fokus kommer att ligga på de områden som diskuterades på stämman. Vi går ett spännande år till mötes med att bl.a. utveckla tävlingsverksamheten genom indelning av områden för DM, samt arbeta fram någon form av uppförandekod.

Presentation av nya styrelsen 

Styrelsen för kommande året ser ut följande:
Stina Pettersson, MKH, ordförande
Jennie Svensk. HäKH, vice ordförande
Tarkan Ruonala, STKH, kassör
Frida Rydberg, SKH, sekreterare
Angelina Södergren, ÖSKH, vice sekreterare
Moa Skoglund, BLKH, ledamot
Yvonne Karlsson, VKH, ledamot
Agneta Markgren Yngman, ACKH, ledamot
Lena Hillborg, STKH, ledamot

Dalarnas Kaninhoppare
Dalarnas Kaninhoppare (WKH) har återupptagit verksamheten efter att klubben legat vilande. Varm välkomna tillbaka och lycka till med er vidare verksamhet!

Kaninhoppningens dag
Vi vill påminna klubbar om att planera in Kaninhoppningens dag, som ett led i att utveckla er verksamhet och för att få fler medlemmar. 

Kaninhoppningens dag kan arrangeras varje år av varje förening ansluten till SKHRF. Föreningen ansöker om att arrangera kaninhoppningens dag genom att skicka in en beskrivning av arrangemanget samt datum till förbundsstyrelsen. Den dag som godkänts som kaninhoppningens dag bjuder förbundet på den del av nya medlemmars medlemsavgift som ska betalas in till förbundet.

Följande punkter gäller när man arrangerar kaninhoppningens dag:

* Föreningar väljer själva om de ska ha tävling eller inte under dagen. Kaninhoppningens dag skall dock prioriteras.

* Prova-på-bana skall finnas och hållas aktiv.

* Det är viktigt att Kaninhoppningens dag blir en rolig dag för föreningens gamla, nya och kommande medlemmar.

Måste föreningen betala någon hyra för att kunna hålla kaninhoppningens dag kan man ansöka om ett bidrag på max 500 kronor. Detta görs via en blankett som finns att ladda hem från hemsidan.

Kompisbedömning 
Information från DK.

Fenomenet ”kompisbedömning” är vi nog alla mer eller mindre bekanta med, ofta hörs det i samband med ett domslut som väcker missnöje utåt sett. Givetvis är en partisk dömning problematisk och kan inte rättfärdigas, däremot måste de här situationerna ses utifrån ett bredare perspektiv och se alternativa förklaringar bakom ett domslut. 

Kaninhoppningen är en relativt liten sport med begränsad krets av domare och medlemmar. Att en domare helt saknar relation till de tävlande är nästintill ofrånkomligt. Domare dömer vänner, familj och personer de tycker mer eller mindre om, relationer de allra flesta på tävlingsplatsen känner till. 

Upplever du att en domare är partisk i sin dömning, kom med konstruktiv kritik och låt domaren svara för sitt domslut. Exempelvis genom att fråga varför domaren frångått den uttalade andelen till final istället för att anta att domaren gjort urvalet till fördel eller nackdel för en specifik tävlingsdeltagare. Om du upplever att en domare dömt liknande situationer på skilda vis, fråga varför besluten skiljer sig åt istället för att per automatik tänka att domaren missgynnar eller gynnar någon. Istället för att anta att en tävlingsdeltagare åtnjuter fördelar och domaren ser mellan fingrarna vid utdömandet av fel eller korrigeringar, kom ihåg riktlinjen ”hellre fria än fälla” vid tveksamhet. En domare ska aldrig känna att denne behöver döma till ekipagets nackdel, trots att ekipaget ska frias från belastning regelmässigt, enbart för att slippa påhopp och nedlåtande kommentarer. För det är ett partiskt domslut.

Oavsett hur domaren gör vid osäkerhet kring ett domslut av en vän eller familjemedlem blir det fel, antingen regelmässigt eller så upplevs det partiskt utåt sett. Vi vill inte se en bedömningssport där våra domare avskräcks från att ta det beslut som de anser är korrekt. Låt inte förtroendet för de domare som faktiskt strävar efter att vara opartiska i sin dömning brytas på grund av antaganden och anklagelser som domaren aldrig får svara mot. Innan du skriker ”kompisbedömning”, tänk ett varv extra och se situationen utifrån domarens perspektiv. Alla är vi mer eller mindre jäviga, såväl domare som funktionärer och åskådare.

Agria och Agria Cup
Agria har valt att avsluta avtalet med oss efter en omorganisation hos dem. Det innebär att Agria inte längre är varken vår huvudsponsor eller samarbetspartner. Därmed kan förbundet inte längre arrangera Agria Cuper. Förbundsstyrelsen kommer att söka efter en ny huvudsponsor och se över möjligheten för klubbar att arrangera liknande cuper 2023 . Klubbar som blivit tilldelade att arrangera Agria Cuper under 2022 kommer att få göra det, men under ett annat namn. 

Kommande förbundsarrangemang 2022

  • Domarläger arrangeras av SKH den 15-18 april 2022.
  • Rak och längd SM arrangeras av NVKH och SVKH den 7-8 maj 2022.
  • Förbundsarrangerad cup arrangeras av SKH den 16 juli 2022.
  • Förbundsarrangerad cup arrangeras av GOKH den 3 september 2022. 

Det går fortfarande att söka för Krok- och höjd SM för 2022. Sista anmälningsdagen är den 1 maj.

Arrangemang 2023
Sista anmälningsdag för samtliga förbundsarrangemang 2023 är idag den 1 maj 2022.

Nu ser vi fram emot våren med varmare dagar och en tävlingssäsong utomhus igen.

Frågor på något i ovanstående text eller gällande något annat? 

Maila [email protected].

Vänliga hälsningar
Stina Pettersson, ordförande i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund