Kommunicering av beslut taget den 28 april

Riksförbundsstyrelsen har fattat beslut avseende verksamheten för medlemmar födda 2002 och senare under den pågående COVID-19 pandemin.

Se beslut för mer information:

Covid-19 sidan är även uppdaterad.

Med vänliga hälsningar,
Riksförbundsstyrelsen genom Angelina Södergren och Moa Skoglund